8 sentyabr 2017-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının iclası keçirilmişdir

8 sentyabr 2017-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının iclası keçirilmişdir. İclası kafedra müdiri dos.N.R.Yusifova açaraq, müzakirə olunacaq məsələləri müəllimlərin diqqətinə çatdırdı. Dos. N.R.Yusifova kafedrada görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat verdi. İclasda kafedranın müəllimləri qarşıya qoyulan məsələlər barədə öz təkliflərini irəli sürdülər.