I kurs

Azərbaycan tarixi-1-Tarix müəllimliyi

Qədim dünya tarixi-Tarix müəllimliyi

S/F(Azərbaycanın antik dövr tarixi)-Tarix müəllimliyi

Arxeologiya və etnoqrafiya əsasları-Tarix müəllimliyi

Azərbaycan tarixi-Filologiya(Alman dili və ədəbiyyatı, Tərcümə(ingilis dili)

Azərbaycan tarixi-Xarici dil (ingilis) müəllimliyi

Azərbaycan tarixi-Mühasibat, Maliyyə, Komputer mühəndisliyi, Biznesin idarə edilməsi, Beynəlxalq münasibətlər

Azərbaycan tarixi - Turizm işinin təşkili

 

 II kurs

Azərbaycan tarixi-3-Tarix müəllimliyi

Orta əsrlər tarixi-1-Tarix müəllimliyi

 

III kurs

Azərbaycan tarixi-5-Tarix müəllimliyi

Tarixin tədrisi metodikası-Tarix müəllimliyi

Türk xalqları tarixi-2-Tarix müəllimliyi

Yeni tarix-1-Tarix müəllimliyi

 

IV kurs

Müasir tarix-2-Tarix müəllimliyi

S/F(Kurikulumun əsasları)-Tarix müəllimliyi

S/F(Naxçıvan etnoqrafiyası)-Tarix müəllimliyi

S/F(Naxçıvanın tarixi abidələri)-Tarix müəllimliyi

S/F(Yeni tarixin tarixşünaslığı)-Tarix müəllimliyi

 

 

 

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az