Beynəlxalq münasibətlər kafedrası sillabusları

I kurs

S/F(Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları)-Beynəlxalq Münasibətlər, Sosial iş

Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XVII əsrin əvvəllərindən XX əsrin əvvəllərinə qədər)-Beynəlxalq münasibətlər

Müqayisəli siyasi sistem-Beynəlxalq münasibətlər

Siyasi fikir tarixi-Beynəlxalq münasibətlər

Sosiologiya-Sosial iş

Azərbaycan tarixi-Turizm işinin təşkili

II kurs

S/F(Azərbaycanın diplomatiya tarixi)-Beynəlxalq münasibətlər

Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3(XX əsrin ortalarından XX əsrin sonlarına qədər)-Beynəlxalq münasibətlər

Türk xalqlarının müasir tarixi - Beynəlxalq münasibətlər

S/F(Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları)-Turizm işinin təşkili

Turizm hüququ - Turizm işinin təşkili

III kurs

Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizliyinin əsasları-Beynəlxalq münasibətlər

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi-Beynəlxalq münasibətlər

Dünya siyasəti-Beynəlxalq münasibətlər

Konfiliktologiya-Beynəlxalq münasibətlər

 S/F(Azərbaycanın diplomatiya tarixi)-Beynəlxalq münasibətlər

IV kurs

S/F (Asiya ölkələri müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində)-Beynəlxalq münasibətlər

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası-Beynəlxalq münasibətlər

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi-Beynəlxalq münasibətlər

S/F(Multikulturalizmə giriş)-Bədən tərbiyəsi və idman müəllimliyi,Dinşünaslıq

S/F(Müasir mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasəti)-Tarix müəllimliyi

V kurs

S/F(Multikulturalizmə giriş)-Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Kimya və biologiya müəllimliyi