Xarici və dini ədəbiyyat fondu və oxu zalı

Zalda Avropa və Şərq dilləri üzrə kitabların əlifba və sistemli kataloqu təşkil olunub. 16  nəfərlik oxucu yeri var. Bu fond  XVIII əsrdən müasir dövrə qədər nəşr olunan ədəbiyyatla zəngidir. Bundan əlavə, dünyanın bir sıra ölkələrindən gələn yeni informasiya göstəriciləri zaldakı sərgidə saxlanılır və oxuculara məlumat verilir.