Məlumat nəşrləri fondu və oxu zalı

Bu zalda еnsiklоpеdiyаlаr, lüğətlər, bibliоqrаfik göstərisilər tоplаnmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası; Böyük iqtisadi ensiklopediyası (5 cilddə); Большая Советская энциклопедия (51 том); Ərəb və fars sözləri lüğəti və s. Bütün  fondlarda olduğu kimi, burada toplanan  ədəbiyatların da əlifba və sistemli kataloqu   hazırlanıb oxucuların istifadəsinə verilmişdir.