Dissertasiya və avtoreferat fondu və oxu zalı

Elmin inkişafında mühüm rol oynayan doktorluq və namizədlik dissertasiyaları, avtoreferatlar bu şöbədə yerləşdirilib. Burada universitet əməkdaşlarının dissertasiya və avtoreferatları  ilə yanaşı respublikamızın müxtəlif elmi mərkəzlərində müdafiəsi keçirilən alimlərin  namizədlik və doktorluq dissertasiyaları toplanmışdır.