“XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ İNNOVATİV YANAŞMALAR” ADLI BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANS

Konfransın keçirilmə tarixi: 21-22 aprel 2017-ci il

Konfransın keçirilmə yeri: Naxçıvan şəhəri, “Naxçıvan” Universiteti

Konfransa aşağıda göstərilən bölmələr üzrə məruzələr qəbul olunur:

1. Xarici dillərin tədrisində müasir yanaşmalar

2. Dillərin müqaisəli – tipoloji tədqiqi

3. Xarici dillərin tədrisində ana dilinin rolu

4. Xarici dil biliklərinin türkoloji tadqiqatlarda əhəmiyyəti

5. Üslubiyyat və semantika

6. Tərcüməşünaslıq

Tezislərin tərtibinə aşağıdakı tələblər qoyulur:

1. Tezislər А 4 formatda yığılmalı,  1-2 səhifə arasında, Timеs New Roman –      

    şrift 12, interval – 1.

2. Hər tərəfdən – 20 mm saxlanılmaqla. Tezisin adı baş hərflərlə yığılır.

3. Müəllifin soyadı, adı, atasının adı və iş ünvanı qeyd olunur.

 

*iştirak forması: əyani və qiyabi

 

Tezislər 11.03.2017-ci il tarixinədək qəbul olunur.

Konfransın işçi dili – Azərbaycan, Rus, İngilis.

Tezislər aşağıdakı ünvanda qəbul olunur:         Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məsul katiblər:  Anara Nəsirli, Könül Babayeva, Elmira Hüseynova

Əlaqə telefonları:   +994 36 545 58 56