“Məmməd Arazın anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş” tədbir

 

Tədbir “ 26” oktyabr  2018-cı il saat “ 1500 ”da universitetin konfrans zalında  keçiriləcəkdir.

 

 “Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

 

Tədbirin  proqramı

 

Slayd:

        Giriş sözü:                                                       İ.İ.Əliyev            “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1.“M.Araz yaradıcılığında yeni poetik duyum və deyim”

dosent İman Cəfərov

 2.“M.Araz yaradıcılığında Azərbaycançılıq”

dosent Aypara Behbudova                 

  3. “M.Araz yaradıcılığında məcazların üslubi imkanları”

dosent Arifə Zeynalova          

  4. “M.Araz yaradıcılığında məhəbbət lirikası”

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nurlana Əliyeva

            Bədii hissə:

    1. Əlizadə Günel – “Mənim Naxçıvanım”-Azdə m-II kurs

     2. Cəfərov Ceyhun –“Qaytar məni”- Azdə m-III k.

     3. Babayev Rövşən-“Belə dünyanın”- Azdə m-II kurs

     4. Cəfərova Firəngiz-“Ağlama, qorxuram göz yaşlarından” Azdə mIIk.

    5. Fərəcova Güllü-“ Haqqın yoxdu, haqqın var”Azdə m-III k.

    6. Mirzəyeva Mənsumə-“Ana yurdum hər daşına üz qoyum”- Azdə m- III k                                                                  

    7. Novruzlu Atabəy-“Ayağa dur, Azərbaycan!”Azdə m-III k.

    3-musiqi nömrəsi-İfaçılar: 1. Vüqar Ələsgərov- maliyyə-II k.

                                               2. Nağıyev Əsədulla- İqtisadiyyat-IV k