“İmadəddin Nəsimi-650” adlı elmi konfrans

Konfrans “12” aprel 2019-cu il saat “ 1430 ”da universitetin IV mərtəbəsində keçiriləcəkdir.

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

  

Konfransın proqramı

Giriş sözü:             İ.İ.Əliyev     “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1. “Nəsimi ədəbi dilində məcazlar və onun işlənmə məqamları”   

dosent Arifə Zeynalova

2. “Azərbaycan şeirinin Nəsimi zirvəsi ”  

   dosent Aypara Behbudova

3. Nəsimi qəzəllərinin bədii qiraəti