“Görkəmli pedaqoq, musiqişünas və rəssam Ərtoğrol Cavid -100” adlı elmi konfrans

Konfrans “16” may 2019-cu il saat “ 1500 ”da universitetin Tədris binasında keçiriləcəkdir.

 “Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

 

Konfransın proqramı

Giriş sözü:             İ.İ.Əliyev     “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1. “Ədəbi-bədii irsi zəngin və bənzərsiz şəxsiyyət”

  dosent Aypara Behbudova

2. “Ərtoğrol  Cavid - yarımçıq qalmış ömrün notları”

f.ü.f.d Nurlana Əliyeva

Slayd