“Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və müasirlik” adlı elmi konfrans

Konfrans “ 24” may 2019-cu il saat “ 1500 ”da Tədris korpusunun IV mərtəbəsində  keçiriləcəkdir.

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

 

Konfransın proqramı

Giriş sözü:             İ.İ.Əliyev     “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1. “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Vətən və vətəndaşlıq”  

dosent İman Cəfərov

2. “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri”

            dosent Nüşabə Məmmədova

Slayd