“Cəlil Məmmədquluzadə-150” adlı elmi konfrans

Konfrans “ 22” fevral 2019-cu il saat “ 1500 ”da universitetin Konfrans zalında keçiriləcəkdir.

 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

 Konfransın proqramı 

Giriş sözü:             İ.İ.Əliyev     “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1. “Cəlil Məmmədquluzadə və dünya ədəbiyyatı”

dosent  İman Cəfərov

2. “Cəlil Məmmədquluzadə dilinin bəzi linqvistik xüsusiyyətləri”

  dosent Qənirə Əsgərova

3. “Cəlil Məmmədquluzadəninyaradıcılığında  azərbaycançılıq” 

        dosent Nüşabə Məmmədova

4. “Cəlil  Məmmədquluzadə  və  müasirləri”

f.ü.f.d Nurlana Əliyeva

Bədii hissə: “Poçt qutusu” əsərinin tamaşası