“Azərbaycan dilinin tarixi inkişafı” mövzusunda keçiriləcək elmi konfrans

Konfrans “ 22” may 2018-cı il saat “ 1500 ”da universitetin əsas binasında  keçiriləcəkdir.

Konfransın proqramı

 

 

 

Giriş sözü:                                       

 

            İ.İ.Əliyev  -  “Naxçıvan” Universitetinin   rektoru, professor

 

Slayd

 

 

 

1. “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri” -   Qənirə Əsgərova , dosent

 

2. “Azərbaycan dilinin zənginləşməsi yolları”  -  Arifə Zeynalova ,  dosent

 

3. “Azərbaycan dilinə dövlət qayğısı” - Mədəd Səfərov ,  Azərbaycan dili və ədəbiyyat   kafedrasının baş müəllimi