“Azərbaycan dilçiliyi müasir dövrdə” adlı konfrans

  

Konfrans “ 22” may 2017-ci il saat “ 15 30 ”da universitetin əsas binasında keçiriləcəkdir.