“Abbas Zamanov-105” mövzusunda elmi konfrans

 

 

 

Konfransın proqramı 

 

Giriş sözü:                                                                       İ.İ.Əliyev      “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

Çıxışlar:

  1.  “A.Zamanovun yaradıcılıq yolu” 
  2. “A.Zamanov haqqında xatirələr” 
  3. “A.Zamanovun xarici ölkələrlə ədəbi-mədəni əlaqələri” 
  4.  “A.Zamanov  M.Ə.Sabir irsinin tədqiqatçısı kimi ”
  5. “Ədəbi ,nəzəri fikrin inkişafında A.Zamanov imzası”

Təranə Qəbulova baş müəllim
Rəna Əliyeva  müəllim
Aypara Behbudova dosent
Nurlana Əliyeva filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Anar Abuzərli müəllim 

Konfrans “25” noyabr 2016-cı il saat “15:30”- da universitetin əsas binasında keçiriləcəkdir.