“Əsrlərdə yaşayan ömür” mövzusunda konfrans

 

 

Konfransın proqramı                             

 

  Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı (12 yanvar 2017-ci il)

 

 

  Giriş sözü:                                                                   İ.İ.Əliyev   “Naxçıvan” Universitetinin  rektoru, professor

Çıxışlar:

1.“Azərbaycan türklərinin məşhur və müqtədir şairi ”     
2
.“Azərbaycan dilinin saflaşmasında M.P.Vaqifin rolu”
3.“M.P.Vaqif yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri”
4. Tələbələrin ifasında Molla Pənah Vaqifin şeirləri


  

   Təranə Qəbulova    baş müəllim
   Mədəd Səfərov      baş müəllim
   Mətanət Əliyeva    magistr-I kurs  
   Slayd 

 

 

Konfrans “27” aprel 2017-ci il saat “_1600_” da universitetin əsas binasında keçiriləcəkdir.