Təranə Qəbulova

Təranə Zəfail qızı Qəbulova 1983-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Naxçıvan şəhər 39№-li orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş, 2000-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2000-2004-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir. 2005-2007-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini bitirmişdir. 2005-2007-ci ildə "Naxçıvan" Universitetində Ədəbiyyat kafedrasınının baş laborantı işləmiş, 2007-ci ildən "Naxçıvan" Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır. 2008-ci ildən АМЕА Naxçıvan bölməsinin dissertantıdır. Evlidir. 2 övladı var.

Məqalələri

1.Heydər Əliyev -89. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim -tərbiyə prosesində tətbiqi. 2012
2. “Naxçıvan aşıq mühitinin bəzi özünəməxsusluqları.“Naxçıvan” 22, 2010
3. “Milli - mənəvi dəyərlərimizin inkişafında  aşıq yaradıcılığı”.“H.Əliyev 87” elmi praktik konfransmaterialları, 2010.
4. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında aşıq sənətinin yeri”. “H.Əliyev 88” elmi praktik konfransmaterialları, 2011.
5. “Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri”.“H.Əliyev 89” elmi praktik konfransmaterialları, 2012.
6. “Naxçıvan aşıq mühiti”. “Şərq qapısı” 20 dekabr, 2015, № 255.
7. “Aşıq yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri” AMEA-nın “Elmi axtarışlar” № 3, 2015.
8. Aşıq yaradıcılığının özünə məxsus xüsusuiyyətləri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi, Axtarışlar, № 3 , cild 5. 2016.
9. H.Əliyev 93 (Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində yeri. Məqalə. NMİ. 2016.
10. Azərbaycan Milli mədəniyyətində aşıq sənəti. Məqalə. “Naxçıvan “Universiteti “Elmi əsərlər” №1(2). 2016.