İsmət Həsənov

    İsmət Qaçay oğlu Həsənov 1992-ci il 20 avqust tarixində Babək rayon Cəhri kəndində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə həmin kəndin Q.Sadiqov adina 2 №-li  orta məktəbə daxil olub. 2009 –cu ildə həmin məktəbi ugurla başa vuraraq Azərbaycan Müəllimlər İnistutunun Gəncə filialina daxil olmuşdur. 2013-cu ildə həmin İnstitutu fərqlənmə diploma ilə başa vuraraq Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Magistr pilləsinə daxil olmuşdur.
   Hazırda Naxçıvan Dövlət Unversitetinin Magistr pilləsinin Azərbaycanin fiziki coğrafiyasi  II  kursunda    təhsil alir. 2015-ci il  20 noyabır tarixindən “Naxçıvan”Unversteti  Pedaqoji  fakultəsində tuyutor vəzifəsində çalışır. Subaydır.

Məqalələr

1. Qnomonun kölgəsinə əsasən coğrafi enliyin təyin edilməsi.
2. Naxçıvan MR-in orta dağlıq ərazilərində bedlend sahələrin yaranma səbəbləri və onlardan istifadə yolları.