Fatimə Məmmədova

   Fatimə Hüseyn qızı Məmmədova 1993–cü ildə Culfa rayon Əbrəqunus kəndində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Culfa rayon Əbrəqunus kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş, 2010-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 2014–cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Magisrtatura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2015-ci ildən "Naxçıvan" Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin katibidir.

Məqalələr

1. Azərbaycan coğrafi  elmi mühitinin formalaşmasında akademik Budaq Budaqov mərhələsi.
2. B.Ə.Budaqovun landşaftşünaslıq sahəsindəki tədqiqatları.