Magistratura

“Naxçıvan”  Universitetində magistratura səviyyəsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:

  1. 060101 -  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

İxtisaslaşma:  Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası.

  1. 060111 - Tarix müəllimliyi

İxtisaslaşma:  Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.

  1. 060119 – Pedaqogika

İxtisaslaşma: Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi.

  1. 060404 – İqtisadiyyat

İxtisaslaşma: Makroiqtisadi siyasət

2016/2017-ci tədris ilində “Naxçıvan” Universiteti üzrə magistratura şöbəsinə qəbulun nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

“Naxçıvan” Universiteti üzrə magistratura şöbəsinə tələbə qəbulunun nəticələri

 (2016/2017-ci tədris ili üçün)

S/s

İxtisaslar

Plan üzrəverilmiş yer

Qəbul olub

Qeydiyyatdan keçib

Boş qalan yer

1

Azərbaycan dili və ədəbiy­yatının tədrisi metodikası və metodologiyası

4

2

2

2

2

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

3

3

3

-

3

Tarix müəllimliyi

4

--

--

4

4

İqtisadiyyat

4

--

--

4

CƏMİ:

15

5

5

10

FAİZLƏ:

100 %

33.3 %

33.3 %

66.7 %