Xarici dillər kafedrası

“Xarici dillər” kafedrası 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir və müasir tələblərə uyğun bakalavr və magistr hazırlığı üçün təcrübəli və peşəkar müəllim heyətinə malikdir. Kafedranın ilk rəhbəri İsmayılov Adil Mirzə oğlu İsmayılov olmuşdur. Fakültədə xarici dillər üzrə fənlərin tədrisinə bir ümumi xarici dil kafedrası rəhbərlik edir.  “Xarici dillər” kafedrası – ingilis, fransız, rus və alman dilləri üzrə 4 şöbədən ibarət təşkil edilmişdir. Hazırda universitetdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən yüksək səviyyəli mütəxəssis və elmi kadrlar hazırlanır. 1997-ci ildən 2003-cü ilə qədər kafedraya Zülfüqar Əyyub oğlu Zülfüqarov rəhbərlik etmişdir. 2003-cü ildən 2004-cü ilə qədər  kafedra müdiri Səbahət Şəmil qızı Şahməmmədova olmuşdur. 01 sentyabr 2004-cü ildən kafedranın müdiri Sona Mirhəsən qızı Eminova olmuşdur. 2013 – cü ilin sentyabr ayının 15-dən isə Anara Azər qızı Nəsirli kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Boloniya prosesinə qoşulması və çoxpilləli təhsil sisteminə keçilməsi ilə əlaqədar Universitet Almaniya, ABŞ-ın, Türkiyənin və başqa ölkələrin qabaqcıl Universitetləri və elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmuş və əməkdaşlığı daim genişləndirir. Ümumavropa təhsil layihələrində (TEMPUS, Erasmus) kafedranın əməkdaşları fəal iştirak edirlər. 2013-2014–cü tədris ilində “Xarici dillər” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyən Sona Mirhəsən qızı Eminova öz ərizəsi əsasında işindən azad olunmuş və Anara Azər qızı Nəsirli yeni kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2013-cü ildən etibarən universitetin Xarici dil(İngilis dili) müəllimliyi ixtisasına qəbul olan tələbələr dünya standartlarında sınaqdan çıxmış 1+4 tədris sistemi ilə təhsil alır. 2015-2016-cı tədris ilində “Xarici dillər” kafedrasının müəllimlərinin ümumi sayı 15 nəfərdir və onlar 23 fənnin tədrisi ilə məşğul olurlar. Müəllimlərdən 1 nəfəri filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 1 dosent, 6 nəfər baş müəllim, 5 nəfər dissertant, 10 nəfəri isə müəllimdir. Bu tədris ilində  10 müəllim tam ştatla, 1 müəllim  1.5 ştatla, 4 müəllim 0.5 ştatla 4 müəllim saathesabı işləyir. Boloniya prosesinə qoşulması və çoxpilləli təhsil sisteminə keçilməsi ilə əlaqədar Universitet Almaniya, ABŞ-ın, Türkiyənin və başqa ölkələrin qabaqcıl Universitetləri və elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmuş və əməkdaşlığı daim genişləndirir. Ümumavropa təhsil layihələrində (TEMPUS, Erasmus) kafedranın əməkdaşları fəal iştirak edirlər.Hal-hazırda kafedranın müdiri  Anara Azər qızı Nəsirli,  baş laborantı Dilarə Zakir qızı Əsgərovadır.

Xarici dillər kafedrasının tərkibi

1. Anara Azər qızı Nəsirli
2. Səbahət Şəmil qızı Şahməmmədova
3. İsrafil İslam oğlu Babayev
4. Zülfüqar Əyyub oğlu Zülfüqarov
5. Şirməmməd Qüdrət oğlu Qulubəyli
6. Könül Təvəkkül qızı Babayeva
7. Elmira Abdulla qızı Hüseynova
8. Nərmin Eldar qızı Məmmədova
9. Gülnar Tahir qızı Kərimli
10. İsmət Allahverdi qızı Cəfərova
11. Xəzrin Vəli qızı Abbasova
12. Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli
13. Yasin İsrafil oğlu Babazadə
14. Zeynəb Mehman qızı Hacıyeva 
15. Nuridə Əli qızı Bayramova
16. Aybəniz Kəndli qızı Axundova
17. Dilarə Zakir qızı Əsgərova

2016-2017- cı tədris ili üçün kafedrada tədris olunan fənnlər aşağıdakılardır:

1.İngilis dilində oxu və nitq
2.Ing. Dilinin pr fonet.
3.İng. Dilinin pr qram.
4.İng. Dilinin TM
5 Üslubiyyat
6.Leksikologiya
7.İxtisas dili 7,8
8.Müqayisəli tipologiya
9.S\F (Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə )
10.S\F (XX əsr müstəqillik tarixi)
11.S\F (Uşaqlara xarici dilin öyrədilməsi)
12.S\F (iqtisadiyyat və marketinq )
13.Rus dili
14.Fransız dili
15.Xarici dil (İngilis dili)
16.İxtisas dili(Alman dili)
17.Ölkə filologiyasına giriş (Alman dili)
18.Seçmə fənn (alman dili üzrə)
19. Dünya ədəbiyyatı (Alman dili)
       Hazırlıq kursu üzrə:
20.Danışıq bacarığı
21.Oxuma və yazı
22.Yazı və qrammatika
Dinləmə və danışıq

Xarici dillər kafedrasında istifadə olunan kitablar

1 Q:Skills for success (reading and writing)
M.A.Snow, L.J.Zwier (2011)
2 Q:Skills for success (reading and writing)
M.A.Snow, L.J.Zwier (2015)
3 Oxford Word Skills (basic)
4. R.Gairns, S.Redman (2012
North Star “Listening and Speaking” (intermediate)
5 Issues for today (N-03)H.S.Solorzano, J.P.L.Schmidth (2004)5
Issues for today (N-03)
L.C.Smith, N.N.Mare (2011)
6 The Cambridge English Course (practice 1)
M.Swan, C.Walter (1990)
7 Methods of Teaching English
G.V.Rogova (1975)
8 Teaching English to Children
W.A.Scott, L.H.Ytreberg (1991)
9 Teaching Language as Communication
H.G.Widdowson (1990)
10 The Primary English Teacher’s Guide
J.Brewster, G.Ellis, D.Girard (2012)
11 Undergraduate and Graduate Programs (volume IV)
Bilkent University (1995-1996)
12 What is “College Level” Writing?
P.Sullivan, H.Tinberq (2006)
13 Collage Writing Skills with Readings (8th edition)
LANGAN (2011)
14 English Vocabulary in Use “Pre-intermediate and intermediate) (2nd edition)
S.Redman (1997,2003)
15 English Vocabulary in Use “Pre-intermediate and intermediate) (3rd edition)
S.Redman (2011)
16 Developing Grammar in Context
M.Nettle, D.Hopkins (2003)
17 The Practice of English Language Teaching
J.Harmer (2007)
18 Insights for today (N-02)
L.C.Smith, N.N.Mare (2011)
19 Consepts for today (N-04)
L.C.Smith, N.N.Mare (2004)
20 North Star  “Listening and Speaking” (basic / low intermediate)
R.Mills, L.Frazier (2004)
21 Oxford Practice Grammar
G.Yule  (2006)
22 Paragraph Writing
P.Shiras, S.C.Smith (2001)
23.We look forward hopefully
Z.Zulfugarov, R.Rustamova (N.2003)
24 Additional study to the practical course of English
Z.Zulfugarov  (N.2009)
25 American Literature
Kətrin Van Spankaren (1994)
26 Ot kökü üstə bitər
Ş.Qüdrətoğlu (B. 2004)
27 Məlikməmməd
Ş.Qüdrətoğlu (B. 2006)
28 English
Zülfüqar Zülfüqarov (2009)
29 The language of paper, business and medicine
Zülfüqar Zülfüqarov (2003)
30 Fluent English through 2000 subunits
Zülfüqar Zülfüqarov (2011)