Təbiət elmləri kafedrası

2017-2018-ci  tədris ilində  kafedraya   3617 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada 5-i 0.5 ştat, 12-i isə saathesabı olmaqla  cəmi  17 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 4 nəfəri  fəlsəfə doktoru ,dosent, 2 nəfər baş müəllim,12 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Arif Yusif oğlu  Səfərov-Kaf.müd. dosent
2. Əli Kamil oğlu  Qurbanov-Müəllim
3. Nazim Səfəralı oğlu  Bababəyli-Dosent
4. Elnarə Yasin qızı  Seyidova-Müəllim
5. Nigar Nazim qızı  Bababəyli-Müəllim
6. Aytən Şəmsəddin qızı Əhmədova- Müəllim
7. Şəfəq Məhcan qızı Əliyeva-Müəllim
8. Sahib Əsgər oğlu  Hacıyev-Dosent
9. Fəridə Akif qızı  Səfərova-Biol.üz.fəl.dok.
10. Həmidə Sərvər qızı Seyidova-Biol.üz.fəl.dok.
11. Səmayə Qədirxan q. İbrahimova-Müəllim
12. Nəsimi Tapdıq oğlu  Muradov-Müəllim
13. Türkanə Əsəd qızı Əliyeva- Müəllim
14. Xavər Rafiq qızı Babayeva- Müəlim
15. Natiqə Heyrat qızı Salmanova-Baş laborant

Tədris olunan fənlər

Kurslar

                I semestr

                 II semestr

I kurs

Meteorologiya və iqlimşünaslıq

Ümumi  yerşünaslığa giriş

Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları   Mülki müdafiə

Geologiya

Hidrologiya

II kurs

Biocoğrafiya

Geomorfologiya

S/F-Azərbaycanın təbii ehtiyatları

S/F-Turizm coğrafiyası

Geodeziya və topoqrafiya əsasları ilə

Siyasi və  iqtisadi coğrafiya

Kartoqrafiya

Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları

Landşaftşünaslıq

Coğrafiyanın TM

III kurs

Materik və okeanların coğrafiyası

Coğrafiyanın TM

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

S/F-Türkiyənin coğrafiyası

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları

Materik və okeanların coğrafiyası

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları

 S/F-Ekologiya və ətraf mühit

IV kurs

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın  Dövlət Qoruq və yasaqlıqları

S/F-Aerokosmik tədqiqatlar

S/F-Azərbaycanın coğrafiya tarixi

S/F-Kurikulumun əsasları

S/F-Cənubi Azərbaycanın coğrafiyası

S/F-Regional coğrafiya

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Türk  dünyasının  coğrafiyası

S/F-Kəhrizlərin coğrafiyası

Təbiət elmləri ”  kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Ümumi yerşünaslığa  giriş:   Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq”  .  Bakı, 1986
2. Meteorologiya və iqlimşünaslıq: A.Paşayev  “Atmosfer proseslərinin fiizki əsasları” Bakı-2007
3. Geologiya:   Əlizadə Ə., Babayev M.. “ Ümumi geologiya”. Maarif, Bakı, 1973.
4. Hidrologiya:    M.Məmmədov, F.Ə.İmanov  “Ümumi  hidrologiya”, Bakı-2003    
5. M/M və TBƏ:   Feyzullayeva T.Ə., Ələkbərova S.Ə., Məmmədova F.Ə. “Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları”. Dərslik. Bakı, 2006.
6. Kurrikulumun əsasları: Abdulla Qəhrəmanov, dərs vəsaiti, Bakı-2012
7. Biocoğrafiya:   R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005
8.  Kartoqrafiya :     Piriyev R.X.dərs vəsaiti, Bakı- 2015            
9. Geomorfologiya: M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, Bakı-2012
10. Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları: Q.Məmmədov, Bakı-2007
11. Landşaftşünaslıq: Əliyev İ.S. Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”  
12. S/F –Azərbaycanın təbii ehtiyatları: Mahmudov N.İ. –“Təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi”., Bakı, 1999
13. S/F-Turizm coğrafiyası:  İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007
14. Geodeziya və topoqrafiya əsasları ilə:, A.Hüseynov “ Topoqrafik biliklərin əsasları”,  Bakı-1985
15. Coğrafiyanın TM: O. Alxasov, Bakı-2013
16. Əhali coğrafiyası: Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q, Bakı-2006
17. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası: D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov
18. S/F-Azərbaycanın  Dövlət Qoruq və yasaqlıqları: Seyidov  M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizəsi. Bakı, Elm., 2010 N.S.Bababəyli, F.İmat, A.Fətəliyev-Akad.Həsən Əliyev adına Ordubad Milli parkı, Naxçıvan, “Əcəmi” nəş.2009
19. S/F-Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları:, Qasım Gül “İqlim və sinoptik xəritələr”
20. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası:  M.Müseyibov, Bakı-1998
21. S/F-Ekologiya və ətraf mühit: Q.Məmmədov,   M. Xəlilov, Bakı- 2005 N.K. Davudov -"Ümumi ekologiya "(muhazirə mətnləri) Gəncə 2010. A.Y.Səfərov -Ekologiya və ətraf mühit, onun muhafizəsi (dərs vəsaiti) Naxçıvan 2015. E,ş,27.02.2015. Pr.№5
22. S/F-Türkiyənin coğrafiyası:
23. Dünyanın iqtisadi sosial coğrafiyası: R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev, Bakı-2006
24.Azərbaycanın  iqtisadi və sosial coğrafiyası Qasımova F.E “ Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının  iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005
25. S/F-Azərbaycanın coğrafiya  tarixi: F. Məmmədova. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı- 1993.
26. S/F-Türk dünyası coğrafiyası:. M.Müseyibov “ Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008
27. S/F-Kəhrizlərin coğrafiyası: Babayev S.Y “Naxçıvan MR-in coğrafiyası”, Bakı-1999
28. S/F-Regional coğrafiya: Tofiq Gərayzadə-“Regional coğrafiya.”   "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013
29. Mülki müdafiə:  Ocaqov H.O:  "Mülki Müdafiə "". "Çaşıoğlu", "Bakı", 2000.
30. Türk dünyasının coğrafiyası: M.Müseyibov "Türk dünyasının coğrafiyası", Bakı-2008.