Ümumi dərs yükü 4900 saatdır. 6 nəfər yarımştatla, 14 nəfər saathesabı yolla çalışır. Kafedra ümumilikdə 5 ştatdan ibarətdir.   

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Bəhruz Nəsib oğlu Quliyev         kafedra müdiri,müəllim.

 2. Elnarə Yasin qızı Seyidova         pedaqogika ü.f.d, baş müəllim.

 3. Əli Kamil oğlu Qurbanov             baş müəllim.

 4. Şəfəq Məhcan qızı Orucova        müəllim.

 5. Nigar Nazim qızı Bababəyli         müəllim.

 6. İsmət Qaçay oğlu Həsənov         müəllim.

 7. Türkanə Əsəd qızı Əliyeva          müəllim.

 8. Nuranə Nadir qızı Həsənova       müəllim.

 9. Aygün Namiq qızı Xudiyeva        baş laborant

 

 

"Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlər     

"Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları          

Kurslar

         I semestr

                II semestr

 

I kurs

 

Yerşünaslıq

İqlimşünaslıq

Metreologiya

Mülki müdafiə

 

Hidrologiya

Geologiya

Mülki-müdafiə

 

II kurs

 

Biocoğrafiya

Geomorfologiya

S/F –Azərbaycanın təbii ehtiyatları

Geodeziya və topoqrafiya əsasları  ilə

S/F-Turizm coğrafiyası

Sitologiya

Botanika-2.3

Zoologiya-3

Qeyri-üzvi kimya 3

 İnsan anatomiyası-2

 

 

Kartoqrafiya

Torpaq coğrafiyası

Landşaftşünaslıq

Siyasi və iqtisadi coğrafiya

Coğrafiyanın tədrisi metodikası-1

Histologiya

Botanika-2.3

Mülki-müdafiə

İnsan anatomiyası

Normal fiziologiya

S/F-Metalların kimyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitik kimya-1

 

III kurs

 

Coğrafiyanın tədrisi metodikası-2

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası  

S/F-Xəzərin coğrafiyası

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları

Beynəlxalq turizm coğrafiyası

Mülki-müdafiə

Üzvi- kimya

Tibbi biliklərin əsasları

Analitik kimya 2.3

Üzvi kimya 1.2

Genetika və Seleksiya

Biokimya

MM

TBƏ

 

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları

Azərbaycanın  iqtisadi coğrafiyası

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 S/F- Ətraf mühitin qorunması

Analitik kimya 2.3

Üzvi kimya 1.2

Fiziki kolloid kimya 1

Kimyanın TM-1

Biologiyanın TM-1

Mikologiya

MM

TBƏ

S\F Biologiya 1

İdman təbabəti

 

 

 

 

 

 

Gigiyena

 

IV kurs

 

Əhali coğrafiyası

S/F-Kəhrizlərin coğrafiyası

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Aerokosmik tədqiqatlar

S/F-Kurrikulumun əsasları

Üzvi kimya 3

Fiziki kolloid kimya 2,3

Kimyanın TM

Biologiyanın TM

Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj

Biokimya və molekulyar biologiyası

S/F Kimya 2.3

S/F Biologiya 2.3

 

 

 

S/F-Naxçıvan MR-in  coğrafiyası

S/F-Naxçıvan MR fövqəladə halları

S/F- Ekologiya və təbiəti mühafizə

S/F-Regional coğrafiya

S/F-Türk dünyasının coğrafiyası

Fiziki kolloid kimya 2,3

Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj

Biomexanika

S/F Kimya 2.3

S/F Biologiya 2.3

Yüksək molekul birləş.Kimya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitki fiziologiyası

   

Təbiət elmləri   kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq”. Bakı, 1986

2. A.Paşayev “Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları”, Bakı-2007

3. Ş.F.Mehdiyev “Ümumi geologiya”. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2008.

4. M.Məmmədov, F.Ə.İmanov “Ümumi hidrologiya”, Bakı-2003    

5. A.Məmmədov “Tibbi biliklərin əsasları və Mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili, dərslik, Naxçıvan- 2011

6. T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova “Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları”, dərslik, Bakı-2006

7. Abdulla Qəhrəmanov, “Kurrikulumun əsasları” dərs vəsaiti, Bakı-2012

8. R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005

9.  Piriyev R.X. “Kartoqrafiya” dərs vəsaiti, Bakı-2015            

10. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, “Geomorfologiya”, Bakı-2012

11. Q.Məmmədov, “Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları” Bakı-2007

12. Əliyev İ.S., Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”   

13. İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007

14. O. Alxasov “Coğrafiyanın tədrisi metodikası” Bakı-2013

15. Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q “Əhali coğrafiyası”, Bakı-2006

16. D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”

17. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya və ətraf mühit”, Bakı- 2005

18. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya, ətraf mühit və insan”, Elm nəşriyyatı Bakı- 2006

19. R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2006

20. Qasımova F.E “Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005

21. M.Müseyibov “Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008

22. Tofiq Gərayzadə - “Regional coğrafiya.” "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013

23. Ocaqov H.O “Mülki Müdafiə” “Çaşıoğlu”, Bakı, 2000.

24. M.A.Museyibov “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Maarif nəşriyyatı, Bakı-1999

25. Naxçıvanın “Qırmızı kitab”ı, 2010

26. “Azərbaycanın Qırmızı kitabı”, Şərq-qərb nəşriyyatı, Bakı-2013

27. B.Rzayev, Ə.Qarayev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Naxçıvan-2013

28. Ağamalıyev F. - Onurğasizlar zoologiyası, Bakı, 2012

29. Hümbətov Z.İ. Bitki anatomiyası və morfologiyası. Gəncə, 2000.

30. Səfərova F. A. Botanika ( Bitki toxumaları), Naxçıvan – 2017

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az

Universitetə qəbul