Təbiət elmləri kafedrası

2017-2018-ci  tədris ilində  kafedraya   3622 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada 5-i 0,5 ştat, 9-u saathesabı olmaqla  cəmi  14 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 1-nəfəri  fəlsəfə doktoru, o cümlədən 3-ü dosent, 2 baş müəllim, 8 müəllim fəaliyyət göstərir. 

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Arif Yusif oğlu  Səfərov-Kaf.müd. Biol.üz.fəl.dok, dosent
2. Əli Kamil oğlu  Qurbanov- Baş müəllim
3. Nazim Səfəralı oğlu  Bababəyli-Coğ.fəl.dok, dosent
4. Həmidə Sərvər qızı Seyidova - dosent
5. Fəridə Akif qızı  Səfərova - biol.üz.fəl.dok.
6.Türkanə Əsəd qızı Əliyeva - müəllim
7. Şəfəq Məhcan qızı Əliyeva - müəllim
8. Səmayə Qədirxan qızı İbrahimova - müəllim
9. Aynurə Heyrat qızı Qulamova - müəllim
10. Əli Aydın oğlu Kərimli - müəllim  
11. Nuranə Nadir qızı Həsənova - müəllim                           
12. Elnarə Yasin qızı  Seyidova-Baş müəllim
13. Nigar Nazim qızı  Bababəyli-Müəllim
14. Natiqə Heyrat qızı Salmanova-Baş laborant

Tədris olunan fənlər

Kurslar

                I semestr

                 II semestr

I kurs

Ümumi yerşünaslığa  giriş

Meteorologiya və iqlimşünaslıq

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları

Mülki müdafiə

Zoologiya

Qeyri-üzvi kimya

Hidrologiya

Geologiya

Botanika

Zoologiya

İnsan anatomiyası

II kurs

Biocoğrafiya

Geomorfologiya

S/F –Azərbaycanın təbii ehtiyatları

Geodeziya və topoqrafiya əsasları  ilə

S/F-Turizm coğrafiyası

Kartoqrafiya

Torpaq coğrafiyası

Landşaftşünaslıq

Siyasi və iqtisadi coğrafiya

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

III kurs

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası  

S/F-Xəzərin coğrafiyası

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları

Azərbaycanın  iqtisadi və sosial coğrafiyası

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 S/F-Ekologiya və ətraf mühit

IV kurs

Əhali coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın  Dövlət  Qoruq və  yasaqlıqları

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Aerokosmik tədqiqatlar

Kurrikulumun əsasları

S/F-Naxçıvan MR-in  coğrafiyası

S/F-Naxçıvan MR FHN-atlası

 Ekologiya və təbiəti mühafizə

S/F-Regional coğrafiya

S/F-Türk dünyasının coğrafiyası

Təbiət elmləri ”  kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq” .  Bakı, 1986

2. A.Paşayev  “Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları”,  Bakı-2007

3.Ş.F.Mehdiyev “ Ümumi geologiya”. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2008.

4. M.Məmmədov, F.Ə.İmanov  “Ümumi  hidrologiya”, Bakı-2003    

5.  A.Məmmədov “Tibbi biliklərin əsasları və Mülki müdafiə  tibb xidmətinin təşkili, dərslik, Naxçıvan- 2011

6.T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova  “Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları” , dərslik, Bakı-2006

7. Abdulla Qəhrəmanov, “Kurrikulumun əsasları”dərs vəsaiti, Bakı-2012

8. R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005

9.  Piriyev R.X. “Kartoqrafiya”  dərs vəsaiti, Bakı-2015            

10. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, “Geomorfologiya”,  Bakı-2012

11. Q.Məmmədov, “Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları”  Bakı-2007

12. Əliyev İ.S. , Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”   

13. İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007

14. O. Alxasov  “Coğrafiyanın tədrisi metodikası”  Bakı-2013

15. Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q  “Əhali coğrafiyası”, Bakı-2006

16. D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”

17. Q.Məmmədov,   M. Xəlilov “Ekologiya və ətraf mühit”, Bakı- 2005

18. Q.Məmmədov,   M. Xəlilov “Ekologiya,  ətraf mühit və insan”,  Elm nəşriyyatı Bakı- 2006

19.. R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev “Dünyanın iqtisadi  və sosial coğrafiyası” Bakı-2006

20. Qasımova F.E “ Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının  iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005

21. M.Müseyibov “ Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008

22. Tofiq Gərayzadə-“Regional coğrafiya.”   "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013

23. Ocaqov H.O  “Mülki Müdafiə”    . “Çaşıoğlu”, Bakı , 2000.

24. M.A.Museyibov “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Maarif nəşriyyatı, Bakı-1999

25. Naxçıvanın “Qırmızı kitab”ı , 2010

26. “Azərbaycanın Qırmızı kitabı”,  Şərq-qərb nəşriyyatı, Bakı-2013

27. B.Rzayev, Ə.Qarayev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Naxçıvan-2013

28. Ağamalıyev F.-Onurğasizlar zoologiyası, Bakı, 2012

29. Hümbətov Z.İ. Bitki anatomiyası və morfologiyası. Gəncə, 2000.

30. Səfərova F. A. Botanika ( Bitki toxumaları), Naxçıvan – 2017