İlahiyyat kafedrası

İlahiyyat kafedrası 2015-ci ildə Xarici dillər fakültəsinin nəznində fəaliyyətə başlamışdır. Kafedra yeni fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq müasir düvrün tələblərinə uyğun avadanlıqlarla və Dinşunaslıq üçün lazım olan dərsliklərlə təchiz olunmuşdur.
Hazırda universitetdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən yüksək səviyyəli mütəxəssis və elmi kadrlar hazırlanır.
İlahiyyat kafedrasında fənlərin tədrisi ilə 6 müəllim məşğul olur. 2 müəllim 0,5 ştat, 4 müəllim saat hesabı olaraq işləyir.
Hal-hazırda İlahiyyat kafedrasına ictimai əsaslarla Prof.İ.İ.Əliyev başçılıq edir.

"İlahiyyat" kafedrasının əməkdaşları

1. Rəşad Razik oğlu Seyidov - müəllim
2. Rəna Əli qızı Əliyeva - müəllim
3. Sabir Hüseyn oğlu Xəlilov - müəllim
4. Xəfayət Müzəffər qızı Əliyeva  - müəllim

"Naxçıvan" Universitetində 2015-2016-cı tədris ili üçün keçiriləcək fənlərin adları

Ixtisasın adı

Kursu

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Dinşunaslıq

I

S/f (İslam əxlaqı)

 

Dinşunaslıq

I

Quran oxuma və Təcvid-1

 

Dinşunaslıq

I

İslam tarixi-1

 

Dinşunaslıq

I

İslam Dininin əsasları (Əqaid)

 

Dinşunaslıq

I

 

Quran oxuma və Təcvid -2

Dinşunaslıq

I

 

İslam tarixi-2

Dinşunaslıq

 

 

İslam Dininin əsasları (Elmi hal)

Dinşunaslıq

 

 

Ərəb dili (əlifba və fonetika)

Dinşunaslıq

II

Quran oxuma və təcvid-3

 

Dinşunaslıq

II

Fars dili-1

 

Dinşunaslıq

II

Hədisə giriş

 

Dinşunaslıq

II

Ərəb dili (ərəb dilinin köməkçi  nitq hissələri və mofoloji  xüsusiyyətləri)

 

Dinşunaslıq

II

 

Quran oxuma və təcvid-4

Dinşunaslıq

II

 

Fars dili-2

Dinşunaslıq

II

 

Hədis

Dinşunaslıq

II

 

Təfsirə giriş

Dinşunaslıq

II

 

S/f Dinlər tarixi

Dinşunaslıq

II

 

Ərəb dili (ərəb dilinin mürəkkəb cümlələr)

Dinşunaslıq

III

Quran oxuma və Təcvid-5

 

Dinşunaslıq

III

Təfsir üsulu

 

Dinşunaslıq

III

Din fəlsəfəsi

 

Dinşunaslıq

III

İslam hüququna giriş

 

Dinşunaslıq

III

S/f (Təsəvvüf tarixi)

 

Dinşunaslıq

III

Kəlama giriş

 

Dinşunaslıq

III

Ərəb dili (ərəb dilinin sintaktik təhlili)-1

 

Dinşunaslıq

III

 

Quran oxuma və Təcvid -6

Dinşunaslıq

III

 

S/f (İslam məzhəblər tarixi)

Dinşunaslıq

III

 

Kəlam

Dinşunaslıq

III

 

din psixologiyası

Dinşunaslıq

III

 

İslam hüququ

Dinşunaslıq

III

 

Ərəb dili (ərəb dilinin sintaktik təhlili)-2

Dinşunaslıq

IV

Quran oxuma və Təcvid -7

 

Dinşunaslıq

IV

Ərəb dili (ərəb dili üzrə qrammatik mtbuatın təkrarı və dövri mətbuatdan tərcümələr)

 

Dinşunaslıq

IV

İslam ölkələrinin coğrafiyası

 

Dinşunaslıq

IV

Fiqh üsulu

 

Dinşunaslıq

IV

İslam fəlsəfəsi

 

Dinşunaslıq

IV

S/f İslam tarixi XII-XXI əsrlər

 

 

 

2018-2019-cı tədris ili üçün istifadə olunacaq ədəbiyyatların  adları 

1.  Azərbaycanın din alimləri. Natiq Rəhimov (2014)
2.  Azərbaycanda ənənəvi din. A.Şirinov,A.Qafarov,N.Məmmədov,R.İlyasov,F.Əhmədzadə (2014)
3.  Moizələr və xütbələr kitabı. Qafqaz müsəlmanlar idarəsi(2017)
4.  Azərbaijan-Land of tolerance. Islamic conference youth forum for dialogue and coorperation(2013)
5.  Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi. 2012
6.  Qurandan nəsihətlər I. Diyanət işləri bakanlığı (2017)
7.  Əqidəm. Diyanət işləri bakanlığı (2017)
8.  Batil haqqın cilvəsində. Əfzələddin Rəhimov (2016)
9.  Namaz hocası. Mehmet Dikmen (2006)
10. Ehlibeyt öyrencisi Dualar və kısa sureler. Metin Atam (2012)
11. Dövlət və din. 2011
12. Dövlət və din. 2015
13. Məhəmməd (ilk mənbələr əsasında Onun həyatı). Martin Lings, Əbu Bəkir Siracəddin (2016)
14. Namaz kitabı. Hasan Yavaş (2011)
15. Vəhdət naminə məzhəblərarası dialoq. Aslan Rəhimov (2014)
16. İslamda etiqat və vicdan azadlığı. Şəhriyar İsmiyev (2016)
17. Şəfaət və təvəssül. S.Kazımov (2014)
18. Dini radikalizm və onun fəsadları. Aqil Şirinov (2014)
19. Milli-mənəvi dəyərlər. Cahandar Əlifzadə,Nahid Məmmədov(2016)
20. İslamda vətənpərvərlik. İlqar İsmayılzadə(2016)
21. Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində milli-mənəvi dəyərlərin rolu. Nahid Məmmədov(2014)
22. President İ.Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. 2016
23. Ailə dəyərlərimiz. Namiq Zeynəddin(2016)
24. İslamda müdrik kəlamlar. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı yaradılmış Təşkilat Komitəsinin Tədbirlər Planına əsasən hazırlanmışdır.(2017)
25. Tövbə. Nahid Məmmədov(2016)
26. Möminlər qardaşdırlar (Məhəmməd Peyğəmbərdən hədislər). Namiq Zeynəddin(2016)
27. İbadətim. Diyanət işləri bakanlığı(2017)
28. Əxlaqım. Diyanət işləri bakanlığı(2017)
29. Kəşkül-Həqayiq I cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
30. Kəşkül-Həqayiq II cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
31. Kəşkül-Həqayiq III cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
32. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) I cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
33. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) II cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
34. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) III cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
35. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) IV cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
36. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) V cild. Əbu Həmid əl-Qəzali