İlahiyyat kafedrası

"İlahiyyat" kafedrası  "Naxçıvan" Universitetində 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir.Hazırda kafedranın 4 əməkdaşı vardır.

"İlahiyyat" kafedrasının əməkdaşları

1. İsmayıl İsrafil oğlu Əliyev - Kafedra müdiri,professor
2. Bəhruz Tofiq oğlu Gülmalıyev - müəllim
3. Rəna Əli qızı Əliyeva - müəllim

"Naxçıvan" Universitetində 2015-2016-cı tədris ili üçün keçiriləcək fənlərin adları

1.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
2. İqtisadiyyat, mədəniyyətşünaslıq
3. İslam əxlaqı
4. İnformatika və komputer texnologiyaları
5. Quran oxuma və təcvid
6. İslam tarixi
7. İslam dininin əsasları
8. Ərəb dili
9. İngilis dili
10.Azərbaycan tarixi
11. Fars dili


"Naxçıvan" Universitetində 2015-2016-cı tədris ili üçün istifadə olunacaq ədəbiyyatların  adları

1  Kərimov S.Q “İnformasiya  Sistemləri”  Elm nəşryyatı.Bakı.2008. 674 səh.
2. Musayev İ,Əlizadə  M , Əhmədov  M, Fərhadov  G.  “ İnformatikanın əsasları” Bakı 2014. 696 səh.
3. M.S.Xəlilov, A.İ.Qurbanov, “İnformatika ” Bakı 2004.
4. A.İ.Qurbanov, E.M. Məmmədov, A.S. Hüseynova. ”Komputer texnikası və proqramlaşdırma” Bakı 2010. 396 səh
5. A.Babayev, "Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti" Bakı,2011(dərslik)
6. S.Hüseynov, "Nitq mədəniyyəti",Bakı, 2010.
7. F.Əfəndiyev "Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı",Bakı,1967.
8. A.Qurbanov, "Müasir Azərbaycan ədəbi dili" Bakı, 1967.
9.H.Əliyev, "Leksik, frazeoloji və qrammatik vahidlərinin nitqdə rolu", Bakı,1991
10. Z. Zulfuqarov, "Fluent English through 2000 subunits." Nakhchivan 2010- 122 pg
11. R. Məmmədov . "Kulturologiya" Bakı: 2006, 215 s.
12. M. Manafova "Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi" Bakı: 2010, 450 s.
13.Şükürov A. "Kulturologiya" Bakı: Adiloğlu, 2003, 273 s.
14. Bekir Topaloğlu, İslay Çələbi, M.Sait Özervarlı, Mustafa Sinanoğlu "İslam dininin əsasları" 2010.
15. Ali bin Emrullah, Muhammed Hadimi "İslam əxlaqı" 2011.
16.H.Enver Galib Ceylan "Kuran lisan elifbası" 2005.
17. Osman Nuri Topbaş " İslam tarixi Həzrət Muhammed Mustafa" 2007.