Beynəlxalq münasibətlər

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası 2016-ci ilin sentyabrında yaranmışdır. “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dərs yükü 3136 saat təşkil edir. Kafedrada 2 nəfər yarımştat, 2 nəfər tam ştat, 4 nəfər saathesabı yolla dərs tədris edir

 

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir: 

 1. Gülçin Füzuli qızı Ağayeva              müəllim
 2. Aysel  Ədalət  qızı Abbasova           müəllim
 3. Nazlı Rəşid qızı Yaqubova               müəllim
 4. Həbibə Səməd qızı Əliyeva             müəllim

 “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında tədris olunan fənlər

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

 

Beynəlxalq münasibətlər

 

I

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycan və xarici ölkələr Siyasi sistemləri

S\F Siyasi Sosiologiya

S\F Fəlsəfə

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

 

 

Turizm

I

 

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Bədən tərbiyə müəllimliyi

I

S\F Fəlsəfə

 

İqtisadiyyat

I

S\F Fəlsəfə

 

Turizm

I

S\F Fəlsəfə

 

Maliyyə

I

S\F Fəlsəfə

 

Mühasibat uçotu və audit

I

S\F Fəlsəfə

 

Alman dili müəllimliyi

I

S\F Multikulturalizm

 

Dinşünaslıq

I

S\F Multikulturalizm

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

 

II

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Türk xalqları tarixi

S\F Politologiya

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycanın xarici siyasəti

Beynəlxalq  təşkilatlar

S\F Diplomatik protokol və diplomatik yazışma

Tarix müəllimliyi

II

 

S\F Fəlsəfə

Türk xalqları tarixi-1

Riyaziyyat müəllimliyi

II

 

S\F Fəlsəfə

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

S\F Fəlsəfə

Kimya Biologiya müəllimliyi

II

 

S\F Fəlsəfə

Coğrafiya müəllimliyi

II

 

S\F Fəlsəfə

İngilis dili müəllimliyi A.B

II

 

S\F Multikulturalizm

Beynəlxalq münasibətlər

III

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

Konfliktologiya

S\F Azərbaycan diplomatiya tarixi

Beynəlxalq hüquq

Dünya siyasəti

Azərbaycan respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları

Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları

S\F Konsul xidməti

İqtisadiyyat

III

İqtisadi hüquq

 

Tarix\m

III

Türk xalqları tarixi

 

Turizm

III

 

S\F  Müasir BM

Beynəlxalq münasibətlər

IV

 

 

S\F Asiya ölkələri müasir BM sistemində

Müasir BM də enerji diplomatiyası

Müasir BM sistemində qloballaşma prosesi

S\F Türk xalqları tarixinın tarixşünaslığı

 

S\F Beynəlxalq mədəni əlaqələr

Müasir inteqrasiya prosesləri

S\F Beynəlxalq  münasibətlərin proqnozlaşdırılması

S\F Qloballaşma və miqrasiya prosesləri

Maliyyə

IV

 

S\F Politologiya

Mühasibat u.

IV

 

S\F Politologiya

İqtisadiyyat

IV

 

S\F Politologiya

Dinşünaslıq

IV

S\F Politologiya

 

Tarix\m

IV

 

S\F Politologiya

Azdəm.

IV

 

S\F Politologiya

Coğrafiya\m

IV

 

S\F Politologiya

İngilis dili\m

IV

 

S\F Politologiya

Riyaziyyat\m

V

S\F Politologiya

 

 

Ədəbiyyat siyahısı

 1. 1.Türk xalqlarının tarixi- S.Süleymanova,  Bakı 2011
 2. Türk xalqlarının tarixi yeni dövr (XIX-XX əsrin əvvəlləri)- N.Mehdiyeva, Bakı 2003
 3. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). -  İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç, Bakı, 2004
 4. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). 2-ci kitab -İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç.,Bakı, 2004
 5. Qafqaz tarixi- R.Qurbanov, Bakı, 2008
 6. Türk xalqlarının tarixi II cild- R.Qurbanov, Bakı 2010
 7. 7.Bugünkü Türküstan ve Yakın tarihi. - Zeki Velidi Toğan, İstanbul 1981
 8. Rusların Orta Asiyayı ele keçirmelerine dair. – Mert Özcan, Ankara 1992.
 9. История Сибири -  Миллер Г.Ф, М.1991.
 10. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. Т.II. Алма-Ата, 1979.
 11. Musa Qasımov, Mahir Abdullayev, Beynəlxalq münasibətlər tarixi. XX əsr. I hissə.1900-1945-ci illər. Bakı 1998
 12. Səmayə Mustafayeva, Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi, I, II cilddə, Bakı 2011
 13. Musa Qasımov, Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri), Bakı 1997
 14. Oran, Baskın, Türk dış Politikası. Kurtuluş savaşından bugünə. Olgulaq, belgeler, yorumlar. İstanbul 2002
 15. Əli Həsənov, Adil Vəliyev, Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri, Bakı 2007
 16. Mahir Abdullayev,  Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr), Bakı 2003
 17. Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakı 2005
 18. Fahir Armaoğlu, “XIX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 1997
 19. Armaoğlu Fahir, “XX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 2005
 20.  Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler və döş politika, İstanbul 2013
 21.  Tayyar Arı, Geçmişden günümuze Orta Doğu, İstanbul 2004
 22. Новейшая  история  стран Азии и Африки. ХХ век. Часть 1-3. М.,2001
 23.  Asiya və Afrika ölkələrinin yeni tarixi.B.1962.
 24.  Əsməd Muxtarova. Türk xalqları tarixi.Bakı-1999
 25.  Əsməd Muxtarova.Türk xalqlarının dövlətçilik tarixi Bakı-2002
 26.  Lev Qumilyov.Qədim türklər.Bakı 1993.
 27.  Miribirahim Hüseyinov, Dünya türklərinin müxtəsər tarixi Bakı 1999
 28.  Rüstəm Əhmədov, Türk xalqları tarixi (XIII-XX əsrin əvvəlləri), İ hissə, Sumqayıt 2013
 29.  RAMİN QURBANOV, Türk xalqları tarixi, II hissə, Bakı 2011
 30.  H.Bəxtiyarov Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az