Azərbaycan dili və ədəbiyyat

"Azərbaycan dili və ədəbiyyat" kafedrası 1995-cı ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 13 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 6 dosent, 4 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın adlı tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Nüşabə Məmmədəli qızı Məmmədova - kafedra müdiri, dosent
 2. Nurlana Sabir qızı  Əliyeva   -  dosent, rektor
 3. Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova  - professor
 4. Yusif Səfər oğlu Səfərov  - professor
 5. Qənirə İzzətulla qızı Əsgərova  - dosent
 6. Arifə Əziz qızı Zeynalova          - dosent
 7. Əli Həsənqulu oğlu Həşimov      - dosent
 8. İman Zeynalabdin oğlu Cəfərov - dosent
 9. Aynurə Abasət qızı Məmmədova - baş laborant
 10. Xuraman Tapdıq qızı Hacızadə   - baş müəllim
 11. Anar Ramazan oğlu Abuzərli      - baş müəllim
 12. Nurlana Fəxrəddin qızı Əliyeva   - müəllim
 13. Zamin İsrafil oğlu Babazadə       - müəllim
 14. Fatimə Zahid qızı ismayıllı           - müəllim

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının I-II yarım il üzrə keçirdiyi fənnlərinin siyahahısı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında tədris olunan fənnlərinin sillabusları

İxtisasın adı

Kurs

I yarımil üzrə

II yarımil üzrə

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 İngilis dili  müəllimliyi

II

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Müasir Azərbaycan dili

 İngilis dili müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan dilinin təd. met.

.

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

Azərbaycan dilinin təd. met

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Ədəbiyyat tədr.metod.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

Ədəbiyyat tədr.metod.

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

S/f.(Naxçıvan ədəbi mühiti)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

S/f.(Naxçıvan ədəbi mühiti)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f.(Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

Azərbaycan ədəbi tənq.tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 Azərbaycan ədəbi tənq.tarixi

 

 Azərbaycan dili(Magistr), Azərbaycan dili   və ədəbiyyat müəllimliyi

II, IV

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Dilçiliyə giriş

 

 Alman dili müəllimliyi, Alman dili   müəllimliyi

I,  I

Dilçiliyə giriş

 

 Alman dili müəllimliyi

I

Dilçiliyə giriş

 

 Alman dili müəllimliyi

III

 

Ümumi dilçilik

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Ümumi dilçilik

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan dilinin tar. qramm.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

Qədim türk abid. dili

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Azərbaycan dialektologiyası

 

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Coğrafiya müəllimliyi

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 Tarix müəllimliyi

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 İngilis dili müəllimliyi

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya  

 Inform.Texnol. (əyani, qiyabi)

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Turizm

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 İqtisadiyyat

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Azdəm,Tarix m, İnfo.

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya  

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f(Kurrikulumun əsasları)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərb dilindən praktikum

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

İfad. oxudan praktikum

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f(Az.dilinin fonologiyası )

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi,   Alman dili müəllimliyi

I , II

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

Azərbaycan dil tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

S/f (Azərb ədəbi dil tarixi)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

S\f.(Tarixi roman janrı )

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

AMMEF

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S/f(Türk.dil.müqayisəli qrammatikası)

 Azərbaycan dili(Magistr)

II

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Azərbaycan d. TM-nın müas.probl. (Magistr)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

Azərb.ədəbi dil.Uslubiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

Azərbayc.dil.qrammatikası

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

S/f (Az.dil Orfoq və orpoep.əsas)

 

 Alman dili

II

Dünya ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Qədim Azərb. ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Azərb.d.TM tarixi və metodol.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Ədəbiy.TM.-nın müasir prob.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Ədəbiy.TM.-nın tarixi və metod.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

S/f (IXI əsr Azərb. ədəbiyyatı)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Orta əsr Azərb. ədəbiyyatı

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

EPT

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

ETT

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f (Azərb. uşaq ədəbiyyatı)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

S/f (Ədəbiyyat nəzəriyyəsi)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi,   Alman dili

IV

 

S/f (Ədəbiyyat nəzəriyyəsi)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Dünya ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Dünya ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Azərb. ədəbiyyat tarixi

 

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında istifadə olunan dərsliklər

1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-P.Əfəndiyev-Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-Dərslik-60602-000 110-81 M-652-401-28
2. Dünya ədəbiyyatı - İ.Şıxlı- XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi - Dərs vəsait 8И(09) Ш 69 Bakı-1974-255-2000 M.Y.Yelizarov - XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi-Dərslik - 8И053-Bakı-1964 - 653-4000 E.Quliyev-Türk xalqları ədəbiyyatı-Dərsvəsait - 2008-367-500 Bakı, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı (I cild)- Dərslik - T4602020400-227082-06-318-10000, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı(II cild) - Dərslik T4602020400-300082-06-300-10000, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı(III cild)- Dərslik- T4602020400-311082- 07-318-10000 N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(IV cild)- Dərslik- T4602020400- 32008207318-10000 İ.Şıxlı -XXəsr xarici ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-8И (09) Ш 69 Bakı-1974 -252-2000, Ümumi nəşr- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərslik-8И (09) 053-653-40000
3. Ədəbiyyatşünaslıq-C.X.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi -Dərslik-Bakı 1958-284-40000
M.Cəlal, P.Xəlilov-Ədəbiyyatşünaslı ğın əsasları -Dərslik-7-2-  21972-278-1500 Ədəbiyyatşünaslığa giriş- Dərs vəsait- APİ,1979
4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Ə.Səfərli, X.Yusifli-Qədim və orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı- Dərslik- Bakı-1988 M.Cəlal, F.Hüseynov-  XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı- Ali məktəblər üçün dərslik-83.ZAZ P26. Maarif nəşriyyatı, Bakı- 1982-425-25000, F.Qasımzadə- XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-7-2-2 Bakı- 1978-486-1500 F.Qasımzadə- Azərbaycan sovet ədəbiyyatı- Dərslik-Bakı-1988 F.Qasımzadə-XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik- Bakı-1995F.Qasımzadə- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərs vəsaiti- Bakı-1987C.N.Abdullayev- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M460301000007M658(07)0160162007-562-350 F.Qasımzadə-XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-Bakı-1985, F.Köçərli- Azərbaycan ədəbiyyatı (1-2 hissə)- K70202-000 104-78 M-655- 78-595-12100
5. İfadəli oxudan praktikum- M.Əsgərov- Bədii qiraət- Dərslik- Dərs vəsaiti-1973. M.Şirəliyev- Az.dili orfoepiyasının əsasları- Dərslik- Dərs vəsaiti-1970-226 s.M.Şirəliyev- Nitq mədəniyyəti və ifadəli oxu üzrə metodik vəsait- Dərs vəsaiti
6. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Ə.Qarabağlı- Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Azərnəşr Bakı 196Ə.Qarabağlı- Orta məktəbdə şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi- Bakı-1961. Ümumi nəşr-Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (Ihis.)- Dərslik-6-5 170-1976 M-652-270-20000 Ümumi nəşr- Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (II his.)- Dərslik-169-75 6 5 M-52Bakı 1976-302-10000  
7. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi- Məmməd Cəfər- Həyatın romantikası- Monoqrafiya-7 – 2 - 2 250-68-172-7000 Kamal Talıbzadə- XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi-Monoqrafiya- Bakı-1966-536-2000 Akif Hüseynov- Nəsr və roman- Monoqrafiya- H70202-33 150-79 M-656-80 Bakı-1980-185-4500 Əlioğlu- Tənqidçinin düşüncələri- Dərs vəsaiti-7 – 2 -2254-68 Bakı-1968-1747-000
8 .Ən yeni Az.ədəbiyyatı-C.Abdullayev və başqaları-Azərbaycan Sovet əd.-Dərslik-83ZAZA14 Bakı-1988-338-50000 Ümumi nəşr- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M4603010000-05 M-658(07)-011011-2007 -502-350 -502 Y. Axundlu-Ədəbi portretlər-Monoqrafiya- A4754013421121-2004 Bakı-2004-239 s.- 900
9. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- Dərslik-Bakı-1996 A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi-Dərslik-Bakı 1997 İ.Həbibbəyli- Ədəbi tarixi yaddaş və müasirlik- Dərs vəsaiti-4603000000N-098-2007-696-5100 H. Həşimli-Azərbaycan poeziyasında sonet və terset- Monoqrafiya- H4603000000655(07)-2003-312-500 H. Həşimli- XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar- Dərs vəsaiti- H4603000000655(07)-2002-80-300
10. Azərbaycan dialektologiyası-M. Şirəliyev- Azərbaycan dialektologiyasının əsasları-Dərs vəsaiti-6-4-6133-67-420-3000
11. Azərbaycan dil tarixi- A.Babayev- Azərbaycan dilçilik tarixi- Dərslik- Qrifli Bakı 1979
12. Ümumi dilçilik- A.Axundov- Ümumi dilçilik- Dərslik- ISBN 10-99-52-34-017-6 ISBN13 978-99-52-34-017-4 Bakı, 2006-280-25000
A.Qurbanov- Ümumi dilçilik- Dərslik- Q 4602000000 N-098-2004- II 731-500
Ə.Rəcəbov- Dilçilik tarixi- Dərs vəsaiti- R 4602000000-4  69-87 Ə-652-87-541-3500
13. Müasir Azərbaycan dili- Ə.Abdullayev, Y.Seyidov A. Həsənov- Müasir Azərbaycan dili IV hissə- Dərslik- ISBN 978-995234-167-6494.3612-dc-22 Bakı, 2007-424-25000 Ə.Abdullayev, Y. Seyidov A. Həsənov-Müasir Azərbaycan dili IV hissə- Dərslik-A.4502000000000 84-85 M-652-85-468-10000 Q. Kazımov- Müasir Azərbaycan dili sintaksis- Dərslik- K 460200000009402000-496-500 M. Hüseynzadə- Müasir Azərbaycan dili- Dərslik- ISBN 978-9952-34-79-9494.3615-dc22 Bakı, 2007- 280-25000
14. Azərbaycan dilində praktikum- A.Qurbanov- Azərbaycan dilindən prak. məşğəll-Dərslik-D 60602-162 M-652-82-293-12000
15. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-H.Abdullayev-Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası- Dərslik- 6-5 124-78 M-652-290-20000 H.B Balıyev- Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-Dərslik-1988-286-3000
16. Dilçiliyə giriş-A.Babayev Dərslik- A4602000000 M-98-2004-512-600, N.Məmmədov, A.Axundov- Dilçiliyə giriş- Dərslik-1966-300-9000
17. Azərbaycan ədəbi dil tarixi- A.Qurbanov-Müasir Azər. ədəbi dili I-II cild- Dərslik- Q 4602000000 N(98)-2003-449-1000 T.Hacıyev - Azərbaycan ədəbi dili tarixi I-II cild- Dərslik- H 4602010000-100 45-86 M-652-86-293-5000, Ə. Dəmirçizadə- Azərbaycan ədəbi dili tarixi- Dərslik-7-1-1 120-79 M-652 -264-19000, N.Xudiyev- Azərbaycan ədəbi dili tarixi-Dərslik-1995-496-4000
18. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası- H. Mirzəzadə - Az. dilinin tarixi qram.ı - Dərslik - M 1602000000-007 25-89 M-658-90-376-7000
19. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti- M.Yusifov- Nitq mədəniyyətinin əsasları- Dərslik-267-1000.
20. Nəzakət Səlimova – İşgüzar yazışmalar.Bakı-2017, 108 səh.
21. Tofiq Əbdülhəmidli, Aybəniz Hüseynova- İşgüzar azərbaycan dili, Dərs vəsaiti 239 səh. Bakı 2006.

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az