Ümumi tarix kafedrası

“Naxçıvan” Universitetinin ən qabaqcıl, aparıcı kafedralarından  biri “Ümumi tarix” kafedrasıdır. Kafedra ilk olaraq“Humanitar Elmlər”  kafedrası adı altında 2009-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya ilk olaraq tarix elmləri namizədi, dosent  Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 12.07.2013-cü il tarixdən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  İsayev Elbrus Saleh oğlu rəhbərlik etmişdir. 15 Sentyabr 2014-cü il tarixdən kafedraya sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsal Elşad oğlu Abdullayev rəhbərlik etmişdir.1 Sentyabr 2016-cı il tarixdən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mehman Sərxan oğlu Şabanov rəhbərlik edir. Kafedra yarandığı gündən daima inkişafda olmuşdur.
Kafedrada 8 nəfər müəllim çalışır.  Bunlardan 1 nəfəri 1 ştat, 5 nəfəri 0.5 ştat, 2 nəfəri isə saathesabıdır.

   Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Mehman Sərxan oğlu Şabanov - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,kafedra müdiri.
2. Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3. Əli Səməd oğlu Yusifov -  müəllim
4. Vaqif Əliyar oğlu Hüseynov - müəllim
5. Aynurə Abasət qızı  Məmmədova- baş laborant

Kafedrada tədris olunan fənlər:

I Kursda keçrilən fənlər

II Kursda keçrilən fənlər

III Kursda keçrilən fənlər

IV Kursda keçrilən fənlər

1. Azərbaycan tarixi

1. Azərbaycan tarixi

1.Azərbaycan tarixi

1.S/F Naxçıvan tarixi

2. S/F Naxçıvanın muxtariyyat tarixi

2.S/F Tarixi demoqrafiya

2. Yeni tarix

2. S/F Yeni tarixin tarixşünaslığı

3. Arxeologiya

3.Tarixə köməkçi fənn

3. Müasir tarix

3.S/F Azərbaycan tarixinin coğrafiyası

4. Qədim dünya tarixi

4.S/F Naxçıvan tarixi

4. Tarixin TM

4. XIX əsr Azərb. tarixinin  aktual problemləri

 

5.Orta əsrlər tarixi

 

5. Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı

 

 

 

6. Müasir tarix

 

 

 

7. Tarixi tədqiqatların metod və metodol.

 

 

 

8. S /F Kurikulumun əsasları

Kafedrada istifadə olunan ədəbiyyatlar

1.Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).- Z.Bünyadovun və Y.Yusifovun redaktəsilə, Bakı 2005
2.Albaniyanın (Azərbaycanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. - Məmmədova F., Bakı,  1993
3.Azərbaycan tarixi. 7 cilddə.- Bakı 1998-2000
4.Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər - S.Əliyarlının redaktəsi ilə , Bakı 1996
5.Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Əfəndiyev O., Bakı 2007
6.Qədim Şərq tarixi-V.Avdiyev 1948
7.Qədim Roma tarixi-Y.Həsənov1974
8.Qədim Yunan tarixi- Bokşanin, Kuzişin1972
9.Orta əsrlər tarixi-Y.Mahmudov Bakı 1992.
10.Orta əsrlər tarixi (son orta əsrlər – yaxud yeni dövrün başlanğıcı). -Veysəlova V.R Gəncə, 2012
11.Новая история. 1870-1915-Мoskva, 1973
12.Avropa və Amerka ölkələrinin muasir tarixi.1918-1945-ci illər. M. Qasımlı Bakı 2003.
13.Azərbaycan arxeologiyası-Baxşalıyev V.B.Bakı, 2007
14.Türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr (XIX – XX əsrin əvvəlləri).  -Mehdiyeva N.C. Bakı 2003
15.Türk xalqlarının tarixi- S. Süleymanova  Bakı, 2011
16.Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç. Bakı, 2001
17.Qafqaz tarixi- R.Qurbanov Bakı, 2008
18.Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bugünümüzədək- S.Süleymanova    Baki 2011.