Ümumi tarix

“Naxçıvan” Universitetinin ən qabaqcıl, aparıcı kafedralarından  biri “Ümumi tarix” kafedrasıdır. Kafedra ilk olaraq“Humanitar Elmlər”  kafedrası adı altında 2009-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya ilk olaraq tarix elmləri namizədi, dosent  Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 12.07.2013-cü il tarixdən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  İsayev Elbrus Saleh oğlu rəhbərlik etmişdir. 15 Sentyabr 2014-cü il tarixdən kafedraya sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsal Elşad oğlu Abdullayev rəhbərlik etmişdir.1 Sentyabr 2016-cı il tarixdən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mehman Sərxan oğlu Şabanov rəhbərlik edir. Kafedra yarandığı gündən daima inkişafda olmuşdur.
“Ümumi tarix” kafedrasının dərs yükü 4134 saat təşkil edir. Kafedrada 4 nəfər yarımştat, 1 nəfər tam ştat, 3 nəfər saathesabı yolla dərs tədris edir.

 

   Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

  1. Mehman Sərxan oğlu Şabanov         t.ü.f.d, kafedra müdiri
  2. Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov            dosent
  3. Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov       t.ü.e.d.,müəllim
  4. Rəna Urfullah qızı Qurbanova          müəllim
  5. Əli Səməd oğlu Yusifov                     müəllim
  6. Nuray Cavid qızı Hacıyeva               müəllim

  

"Ümumi tarix" kafedrasında tədris olunan fənnlərin sillabusları      

   “Ümumi tarix”  kafedrasında tədris olunan fənlər      

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

 

Tarix müəllimliyi

 

I

Qədim dünya tarixi

Azərbaycan tarixi

Arxeologiya

 S/f. Naxçıvan Muxtariyyat  tarixi

Qafqaz xalqları tarixi

Azərbaycan tarixi

Kimya biologiya müəllimliyi

I

 

Azərbaycan tarixi

Bədən tərbiyəsi müəllimliyi

I

 

Azərbaycan tarixi

İqtisadiyyat

I

Azərbaycan tarixi

 

Turizm

I

Azərbaycan tarixi

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Azərbaycan tarixi

Coğrafiya müəllimliyi

I

Azərbaycan tarixi

 

Riyaziyyat müəllimliyi

I

 

Azərbaycan tarixi

Beynəlxalq münasibətlər

I

Azərbaycan tarixi

 

Maliyyə

I

Azərbaycan tarixi

 

Mühasibat uçotu və audit

I

Azərbaycan tarixi

 

İngilis dili müəllimliyi

I

Azərbaycan tarixi

 

Dinşünaslıq

I

 

Azərbaycan tarixi

Alman dili müəllimliyi

I

 

Azərbaycan tarixi

 

Tarix müəllimliyi

 

II

Azərbaycan tarixi

Orta əsrlər tarixi

S/f. Naxçıvan tarixi

Azərbaycan tarixi

Tarixə köməkçi fənn

Orta əsrlər tarixi

Tarixi demoqrafiya

Beynəlxalq münasibətlər

II

Avropa və Amerika -ölkələri  tarixi

Asiya Afrika ölkələri tarixi

 

Tarix müəllimliyi

 

III

Tarixin tədrisi metodikası

Yeni tarix

Asiya Afrika ölkələri tarixi

Azərbaycan tarixi

Yeni tarix

Müasir tarix

Azərbaycan tarixi

 

 

 

Tarix müəllimliyi

 

 

IV

S/f.Kurrikulumun əsasları

S/f  Yeni tarixin tarixşünaslığı

Müasir tarix

S\F Naxçıvan tarixi abidələri

S/f. Naxçıvan etnoqrafiyqsı

 

Şərqi Avropa xalqları

S/f.XIX-XX əsr Azərbaycan tarixinin aktual problemləri

S/f Azərbaycan mənbəşünaslığı

S/f Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı

Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət(XVIII-XX əsrin əvvəlləri)

 

Kafedrada istifadə olunan ədəbiyyatlar

1.Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).- Z.Bünyadovun və Y.Yusifovun redaktəsilə, Bakı 2005
2.Albaniyanın (Azərbaycanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. - Məmmədova F., Bakı,  1993
3.Azərbaycan tarixi. 7 cilddə.- Bakı 1998-2000
4.Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər - S.Əliyarlının redaktəsi ilə , Bakı 1996
5.Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Əfəndiyev O., Bakı 2007
6.Qədim Şərq tarixi-V.Avdiyev 1948
7.Qədim Roma tarixi-Y.Həsənov1974
8.Qədim Yunan tarixi- Bokşanin, Kuzişin1972
9.Orta əsrlər tarixi-Y.Mahmudov Bakı 1992.
10.Orta əsrlər tarixi (son orta əsrlər – yaxud yeni dövrün başlanğıcı). -Veysəlova V.R Gəncə, 2012
11.Новая история. 1870-1915-Мoskva, 1973
12.Avropa və Amerka ölkələrinin muasir tarixi.1918-1945-ci illər. M. Qasımlı Bakı 2003.
13.Azərbaycan arxeologiyası-Baxşalıyev V.B.Bakı, 2007
14.Türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr (XIX – XX əsrin əvvəlləri).  -Mehdiyeva N.C. Bakı 2003
15.Türk xalqlarının tarixi- S. Süleymanova  Bakı, 2011
16.Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç. Bakı, 2001
17.Qafqaz tarixi- R.Qurbanov Bakı, 2008
18.Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bugünümüzədək- S.Süleymanova    Baki 2011.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az