İdarəetmə fakültəsi

 İdarəetmə fakültəsi Naxçıvan  Universiteti Elmi Şurasının 29 aprel 2014-cü il tarixli iclasının 05 saylı protokolu əsasında yaradılmışdır.
Fakültə dekanı: dosent Elbrus Saleh oğlu İsayev
Dekan müavini: Naim Etibar oğlu Cahidzadə
Fakültə katibi: Şahnaz Nəcəf qızı Məmmədova
   Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralar:
➢ İdarəetmə kafedrası.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:
➢ Beynəlxalq münasibətlər
➢ Maliyyə
➢ Mühasibat uçotu və audit
➢ Biznesin idarəedilməsi

Fakültədə 2016-2017-ci tədris ili üçün  ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

 Beynəlxalq əlaqələr I kurs
1. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
2. Ingilis dili
3. Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri
4. Azərbaycan tarixi
5. Siyasi sosiologiya
6. Mülki müdafiə

Beynəlxalq əlaqələr II kurs
1. Politologiya
2. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
3. Ingilis dili
4. Iqtisadiyyat
5. Türk xalqları tarixi
6. Avropa və Amerika ölkələri tarixi

 Mühasibat uçotu və audit I kurs
1. Ingilis dili
2.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
3. Iqtisada giriş
4. Azərbaycan tarixi
5. Mülki müdafiə
6. Iqtisadi informatika

Mühasibat uçotu və audit II kurs
1. İnformasiya kommunikasiya və texnologiyaları
2. Maliyyə
3. Makroiqtisadiyyat
4. Menecment
5. Maliyyə uçotu
6. Əməyin iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu və audit III kurs
1. Ekonometrika
2. Marketinq
3. Xətti cəbr və riyazi analiz
4. Insan resurslarının idarə edilməsi
5. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartı
6. Maliyyə hesabatlarının təhlili

Mühasibat uçotu və audit IV kurs
1. Vergi sistemi
2. Praktik audit
3. Sığorta sistemi və uçot
4. Politologiya
5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
6. Beynəlxalq uçotda hesablar sistemi
7. Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

Maliyyə I kurs
1. İngilis dili
2. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
3. İqtisada giriş
4. Azərbaycan tarixi
5. Mülki müdafiə
6. İqtisadi informatika

Maliyyə II kurs
1.İnformasiya kommunikasiya və texnologiyaları
2. Maliyyə
3. Makroiqtisadiyyat
4. Menecment
5. Maliyyə bazarları
6. Müəssisə maliyyəsi

Maliyyə III kurs
1. Ekonometrika
2. Pul kredit əməliyyatları
3. Xətti cəbr və riyazi analiz
4. Insan resurslarının idarə edilməsi
5.Vergi inzibatçılığı
6. Marketinq

Maliyyə IV kurs
1. Strateji planlaşdırma
2. Sığorta işinin təşkili
3. Politologiya
4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
5. Xarici ölkələrin maliyyəsi
6.Dövlətin maliyyə-kredit və pul siyasəti

 Biznesin idarəedilməsi III kurs
1. Biznesdə kontrollinq
2. Vergi və vergitutma
3. Ekonometrika
4. Bank işi
5. Marketinq
6. Xətti cəbr və riyazi analiz

Bzinesin idarəedilməsi IV kurs
1. Biznes infrastrukturu
2.Vençur biznesi
3. Françayzinq
4. Lizinq
5. Biznesin strateji idarəedilməsi
6. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

Fakültənin Ali  İdarəedici orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şuranın tərkibi  7 nəfərdən ibarətdir.

Fakültədə aşağıdakı İctimai təşkilatlar fəaliyyət göstərir:
ENACTUS (Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz)
➢ Tələbə Elmi Cəmiyyəti
➢ Tələbə Gənclər Təşkilatı
➢ Tələbə İdman Şurası
➢ Tələbə Diskussiya klubu   

Fakültənin  kadr potensialı:
2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, 8 nəfər müəllim heyəti.

ENACTUS (SIFE)nədir?