İdarəetmə fakültəsi

 İdarəetmə fakültəsi Naxçıvan  Universiteti Elmi Şurasının 29 aprel 2014-cü il tarixli iclasının 05 saylı protokolu əsasında yaradılmışdır. 

Fakültə dekanı:  Naim Etibar oğlu Cahidzadə
Dekan müavini:  Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov
Fakültə katibi:  Natiqə Heyrat qızı Salmanova   

 Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralar:
➢ İdarəetmə kafedrası.
➢ Beynəlxalq münasibətlər

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:
➢ Beynəlxalq münasibətlər     - boloniya işçi planı
➢ Maliyyə     - boloniya işçi planı
➢ Mühasibat uçotu və audit      - boloniya işçi planı

 

Fakültədə 2018-2019-cu tədris ili üçün  ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

 Beynəlxalq münasibətlər I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Xarici dil ( ingilis dili)

Mülki müdafiə

Azərb və xarici ölk siyasi sistemləri

Xarici dil ( ixtisas yönümlü)

Beynəlxalq münasiblər tarixi 1

Informatika

S/F ( Siyasi Sosiologiya)

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 2

S/F (Mədəniyyətşünaslıq; Fəlsəfə)

Xarici dil (rus dili)


Beynəlxalq münasibətlər II kurs

I semestr

II semestr

Beynəlxalq münasiblər tarixi 3

S/F (Diplomatik protokol və diplomatik yazışmalar)

Xarici dil ( ixtisas yönümlü)

Azərbaycanın xarici siyasəti

Avropa və Amerika ölkə.tarixi

Beynəlxalq təşkilatlar

Türk xalqları tarixi

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

Politologiya

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 4

İqtisadiyyat

Siyasi və iqtisadi coğrafiya 

 

Beynəlxalq münasibətlər III kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan Resp Milli Təhlükəsizliyin. əsasları

Beynəlxalq.mün.formalaşm.əsasl və təkanı

Dünya siyasəti

Beynəlxalq iqtisadi müansibətlər 

Beynəlxalq hüquq

Iqtisadi diplomatiya

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

S/F(Konsul xidməti)

Konfiliktologiya 

 

S/F (Azərbaycanın diplomatiya tarixi)

 

 

Beynəlxalq münasibətlər IV kurs

I semestr

II semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi

Müasir inteqrasiya prosesləri

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası

S/F(Beynəlxalq mədəni əlaqələr)

Dünya iqtisadiyyatı

S/F(Az.Res.müasir.bey.mün.sistemində)

S/F(Asiya ölkələri.müasir.bey.mün.sis)

S/F(Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması)

 

 

 

 

 

 Mühasibat uçotu və audit I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Xarici dil ( ingilis dili)

Mülki müdafiə

İqtisada giriş

Mikroiqtisadiyyat

İqtisadi informatika

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu

S/F (Mədəniyyətşünaslıq; Fəlsəfə)

Xarici dil ( rus dili)

 

Mühasibat uçotu və audit II kurs

I semestr

II semestr

İnformasiya kommunikasiya texnolog

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Makroiqtisadiyyat

Statistika

S/F (Əməyin iqtisadiyyatı)

S/F (Qiymət və qiymətləndirmə)

Menecment

S/F(Biznesin əsasları)

Maliyyə uçotu

S/F Maliyyə(mühasibat)hesabatları

Maliyyə

Maliyyə təhlili

 

Mühasibat uçotu və audit III kurs

I semestr

II semestr

Xətti cəbr və riyazi analiz

Ehtmal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Ekonometrika -1

Ekonometrika -2

Marketinq

Bank işi

İnsan resurslarının idarəedilməsi

S/F maliyyə(iqtisadi)təhlil

Maliyyə hesab. beynəl. standartı

 

Maliyyə hesabatlarının təhlili

 

 

Mühasibat uçotu və audit IV kurs

I semestr

II semestr

Audit

S/F ( Sosiologiya, politologiya )

Vergilər və vergitutma

Dünya iqtisadiyyatı

İdarəetmə uçotu

İşgüzar yazışmalar

S/F (siğorta sistemi və uçotu)

İdarəetmə təhlili

 

S/F (Vergi məcəll. xüsusi hissəsinin praktiki izahı)

 

 

 

Maliyyə I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Xarici dil ( ingilis dili)

Mülki müdafiə

İqtisada giriş

Mikroiqtisadiyyat

İqtisadi informatika

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu

S/F (Mədəniyyətşünaslıq; Fəlsəfə)

Xarici dil ( rus dili)

 

Maliyyə II kurs

I semestr

II semestr

İnformasiya kommunikasiya texnolog

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Makroiqtisadiyyat

Statistika

S/F (Müəssisə maliyyəsi)

S/F (Qiymət və qiymətləndirmə)

Menecment

S/F(Biznesin əsasları)

Vergi və vergitutma

Pul və banklar

Maliyyə

Maliyyə bazarları

 

Maliyyə III kurs

I semestr

II semestr

Xətti cəbr və riyazi analiz

Ehtmal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Ekonometrika -1

Ekonometrika -2

Marketinq

Bank işi

İnsan resurslarının idarəedilməsi

S/F (Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu)

Vergi inzibatçılığı

 

S/F(pul kredit əməliyyatları)

 

 

Maliyyə IV kurs

I semestr

II semestr

Audit

S/F ( Sosiologiya, politologiya )

Sığorta işi

Dünya iqtisadiyyatı

Büdcə və xəzinə uçotu

Işgüzar yazışmalar

S/F (Qiymətli kağızlar)

Maliyyə nəzarəti və audit

 

S/F (Dövlətin maliyyə pul kredit siyasəti)

 

 

 

Fakültənin Ali  İdarəedici orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şuranın tərkibi  7 nəfərdən ibarətdir.

Fakültədə aşağıdakı İctimai təşkilatlar fəaliyyət göstərir:
ENACTUS (Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz)
➢ Tələbə Elmi Cəmiyyəti
➢ Tələbə Gənclər Təşkilatı
➢ Tələbə İdman Şurası
➢ Tələbə Diskussiya klubu   

Fakültənin  kadr potensialı:
2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, 8 nəfər müəllim heyəti.

ENACTUS (SIFE)nədir?