İqtisadiyyat fakültəsi

"Naxçıvan" Universitetinin “İqtisadiyyat” fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültənin dekanı dosent Mehriban Təyyar qızı İmanovadır. Fakültənin bu illər ərzində yüzlərlə məzunu olmuşdur. Məzunlar ölkə iqtisadiyyatının idarə olunmasında mühüm vəzifələri layiqli kadr kimi icra etməkdədirlər.

Dekan: Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov 

Dekan müavini:

Fakültə katibi: Nuray Kərim qızı İsmayılova

İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedra məşğul olur: 

1. İqtisadiyyat kafedrası
2  İdarəetmə kafedrası
3. Təbiət elmləri kafedrası
4. Riyaziyyat və informatika kafedrası
5. Ümumi tarix kafedrası
6  Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
7. Pedaqogika və psixologiya kafedrası
8. Xarici dillər kafedrası

   İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedranın professor-müəllim heyəti məşğul olur ki, onların say tərkibi akademik tədris illəri üzrə dəyişir. Bu kafedralardan ikisi – İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedraları ixtisas kafedraları kimi fakültə nəzdində fəaliyyət göstərir və bu kafedraların 23 əməkdaşı fakültədə təhsilin bakalavr və magistratura pilləsi üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olur. Fakültə nəzdində fəaliyyət göstərən İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedralarının əməkdaşlarının son 20 ildə 205 məqaləsi, 9 tezisi, 34 dərslik və ya dərs vəsaiti çapdan çıxmışdır. Bu dövr ərzində fakültədə beşdən artıq konfrans və simpozium təşkil olunmuşdur.
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:
 1. İqtisadiyyat (əyani və qiyabi)     - boloniya işçi planı
 2. Turizm və otelçilik (əyani)     - boloniya işçi planı

 

 

İxtisaslar

Əyani –
I  kurs  İqtisadiyyat  -  30  tələbə
II  kurs  iqtisadiyyat –  18  tələbə
IIIkurs  iqtisadiyyat- 18 tələbə
IIIkurs  iqtisadiyyat-  18 tələbə
IV  kurs  iqtisadiyyat-  21 tələbə
  
I kurs  Turizm və otelçilik- 20  tələbə
II kurs  Turizm və otelçilik- 20 tələbə
III kurs  Turizm və otelçilik-  11 tələbə
V kurs  İqtisadiyyat  -  2  tələbə
V  kurs  Turizm  və  otelçilik -  1 tələbə
VI  kurs  İqtisadiyyat -  9 tələbə
VII il İqtisadiyyat  -   1  tələbə


Fakültə üzrə cəmi 169 tələbə təhsil alır
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin magistratura pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:
1. Makroiqtisadi siyasət (əyani )

 

2018-2019-cu tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

 

İqtisadiyyat  I kurs  I  semestr                                             

 1. Azərbaycan tarixi                                                       
 2. Mülki müdafiə
 3. Mikroiqtisadiyyat
 4. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 5. Rus dili
 6. İqtisadi fikir tarixi

 

İqtisadiyyat  I kurs  II  semestr

 1. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 2. İqtisadi informatika
 3. Xarici dil  (İngilis)
 4. İqtisada giriş
 5. S/F(Mədəniyyətşünaslıq: Fəlsəfə)
 6. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

 

İqtisadiyyat  II  kurs  I  semestr

 1. Makroiqtisadiyyat
 2. Mühasibat uçotu
 3. Statistika
 4. Menecment
 5. İnformasiya kommunikasiya Texnologiyaları
 6. S/F(Əməyin iqtisadiyyatı)

 

İqtisadiyyat  II  kurs  II  semestr

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. Qiymət və qiymətləndirmə
 3. S/F(Biznesin əsasları)
 4. S/F(Kommersiya fəaliyyətinin əsasları)
 5. Maliyyə
 6. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

İqtisadiyyat  III  kurs  I  semestr

 1. Ekonometrika -1
 2. Xətti cəbr və riyazi analiz
 3. Marketinq
 4. İnsan  resurslarının idarə edilməsi
 5. Vergi və vergitutma
 6. İqtisadi hüquq

 

İqtisadiyyat  III  kurs  II  semestr

 1. Ekonometrika-2
 2. Bank işi
 3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi stat.
 4. Firmanın iqtisadiyyatı
 5. İstehsalat təcrübəsi

 

İqtisadiyyat  IV  kurs  I  semestr

 1. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 2. S/F(Aqrar sahənin  regional  problemləri)
 3. S/F(Dövlətin iqtisadi siyasəti)
 4. S/F(İqtisadi təhlükə.  əsasları)
 5. İstehsalat təcrübəsi

 

İqtisadiyyat  IV  kurs  II  semestr

 1. S/F(Politologiya)
 2. Audit
 3. Dünya iqtisadiyyatı
 4. İşgüzar yazışmalar
 5. S/F(Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi  problemləri)

 

Turizm  və  otelçilik  I  kurs  I semestr

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Xarici dil (Rus dili)
 3. Ali riyaziyyat
 4. Turizmin əsasları
 5. S/F(Fəlsəfə; Mədəniyyətşünaslıq)

 

Turizm  və  otelçilik  I  kurs  II semestr

 1. Xarici dil(Fars dili)
 2. Azərbaycan dili və nitq mədaniyyəti
 3. Mülki müdafiə
 4. İqtisadiyyat
 5. Turizm fəaliyyətinin  hüquqi əsasları
 6. Turizmin iqtisadiyyatı

 

Turizm  və  otelçilik  II  kurs  I semestr

 1. İkinci xarici dil -1(İngilis dili)
 2. Turizmdə informasiya texnologiyaları
 3. Menecmentin əsasları
 4. Marketinqin əsasları
 5. Turizm marşrutları və  ekskursiya   işinin təşkili

 

Turizm  və  otelçilik  II  kurs  II semestr

 1. Mühasibat və mühasibat məsələləri
 2. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları
 3. İkinci xarici dil-2(İngilis dili)
 4. S/F(İnanc və dini turizm)
 5. S/F(Azərbaycanda turizm marşrutları,Çöl turizmləri)
 6. S/F(Standartlaşdırma və otel xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət)

 

Turizm  və  otelçilik  III  kurs  I semestr

 1. Maliyyə və investisiyalar 
 2. Servis fəaliyyəti  
 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi
 4. Səyahət agentlikləri və tur operatorluq
 5. İşgüzar xarici dil (ingilis)
 6. Beynəlxalq turizm coğrafiyası

 

Turizm  və  otelçilik  III  kurs  II semestr

 1. S/F(Müasir beynəlxalq münasibətlər  və Azərbaycanın xarici siyasəti)
 2. Ekoloji turizm
 3. S/F(Kənd turizmi)
 4. Turizmdə nəqliyyat xidməti
 5. İstehsalat təcrübəsi

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az