Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə

Beykent Universiteti ilə “Naxçıvan” Universiteti arasında mübadilə proqramı əsasında “Naxçıvan” Universitetinin tələbə və müəllim heyəti bir və ya iki semestr müddətinə Beykent Universitetində təhsil almaq və çalışmaq imkanı əldə edə bilər.Maraqlanan şəxslər Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinə müraciət edə bilərlər.

TARİXİ İPƏK YOLU VƏ NAXÇIVANIN İQTİSADİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI

kONFRANS TEZİSLƏRİNİ ENDİR

"Naxçıvan" Universiteti daha bir uğura imza atmışdır.

  Web of Science (clarivate) Beynəlxalq indeksləşmə platformasından "Naxçıvan" Universitetinin də səhifəsi yaradılmışdır. Beynəlxalq indeksləşmə bazasında təmsil olunan jurnallarda məqalələrin nəşrinə hesablanan bu addım Universitetdə çalışan professor müəllim heyətinin apardığı elmi tədqiqatların daha geniş arenada təmsilinə imkanlar yaradacaqdır.