Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə

Beykent Universiteti ilə “Naxçıvan” Universiteti arasında mübadilə proqramı əsasında “Naxçıvan” Universitetinin tələbə və müəllim heyəti bir və ya iki semestr müddətinə Beykent Universitetində təhsil almaq və çalışmaq imkanı əldə edə bilər.Maraqlanan şəxslər Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinə müraciət edə bilərlər.

TARİXİ İPƏK YOLU VƏ NAXÇIVANIN İQTİSADİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI

kONFRANS TEZİSLƏRİNİ ENDİR

“Naxçıvan” Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında magistr dissertasiyasının müdafiəsi keçirildi

   12 iyun 2019-cu il tarixdə “Naxçıvan” Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında magistr dissertasiyasının müdafiəsi keçirildi.

   Magistr dissertasiyalarının müdafiəsi uğurlu nəticələndi. Müdafiədə “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor İ.İ.Əliyev, komissiyanın ümumi sədri, professor S.Q.Həsənova, Pedaqoji fakültə dekanı, dosent N.S.Əliyeva, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri, dosent N.M.Məmmədova, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının baş laborantı G.A.Səfərova iştirak edirdilər. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası üzrə ixtisaslaşan magistr tələbələrimizdən professor S.Q.Həsənovanın elmi rəhbərliyi ilə Əli Cumalı oğlu Əliyevin “Azərbaycan qrammatikasının aktual problemləri” və dosent N.M.Məmmədovanın elmi rəhbərliyi ilə Aysən Asəf qızı Qurbanovanın “Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçilik hərəkatının inkişafında Cəlil Məmmədquluzadənin xidmətləri” adlı magistr dissertasiyaları müzakirə olundu. Müzakirələr qənatbəxş hesab olundu.