Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə

Beykent Universiteti ilə “Naxçıvan” Universiteti arasında mübadilə proqramı əsasında “Naxçıvan” Universitetinin tələbə və müəllim heyəti bir və ya iki semestr müddətinə Beykent Universitetində təhsil almaq və çalışmaq imkanı əldə edə bilər.Maraqlanan şəxslər Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinə müraciət edə bilərlər.

TARİXİ İPƏK YOLU VƏ NAXÇIVANIN İQTİSADİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI

kONFRANS TEZİSLƏRİNİ ENDİR

“Naxçıvan” Universitetində disput keçirilmişdir

  27 iyun 2019-cu il tarixdə “Təbiət elmləri” kafedrasında “Coğrafiya müəllimliyi“ ixtisası III kurs tələbələri ilə “Coğrafiyanın tədrisi prosesinin səmərəli təşkilində müasir təlim texnologiyalarından istifadə imkanlarına dair” disput təşkil olunmuşdur. Disput üçün Coğrafiyanın tədrisi metodikasının müxtəlif sahələrini əhatə edən aktual və maraqlı 25 sual hazırlanmışdır.

Tələbələrə təqdim olunan suallar tək-tək oxunmuş və onlar cavablandırılmışdır. Verilən suallara Gülsüm Qasımova, Razim Quliyev, Nərgiz Əsədli, İzzət Poladov daha aktiv və düzgün cavablar vermişlər.

Disputda Pedaqoji fakültənin dekanı dos. Nurlana Əliyeva, “Təbiət elmləri” kafedrasının müdiri dos. Arif Səfərov, kafedranın “Coğrafiyanın tədrisi metodikası” fənni üzrə müəllimi Türkanə Əliyeva, baş müəllim Əli Qurbanov iştirak etmişlər. Müzakirə aktiv sonluqla başa çatmışdır.