Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə

Beykent Universiteti ilə “Naxçıvan” Universiteti arasında mübadilə proqramı əsasında “Naxçıvan” Universitetinin tələbə və müəllim heyəti bir və ya iki semestr müddətinə Beykent Universitetində təhsil almaq və çalışmaq imkanı əldə edə bilər.Maraqlanan şəxslər Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinə müraciət edə bilərlər.

TARİXİ İPƏK YOLU VƏ NAXÇIVANIN İQTİSADİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI

kONFRANS TEZİSLƏRİNİ ENDİR

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının “TEC” ilə bağlı yekun nəticələri

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının 2018-2019-cu tədris ili üçün 11 müəllimin 21 TEC işi tələbələr arasında bölünmüşdür. 07-08 may 2019-ci ildə TEC işlərinin kafedrada bölmə iclası keçirilmişdir. Kafedrada keçirilən bölmə iclasında 21 TEC mövzusundan 19 TEC mövzusu dinlənilmiş, TEC işi yerinə yetirən tələbələrin yekun nəticəsi aşağıdakı kimi qiymətləndirilmişdir: 

1. I yer – Abdulzadə Səbuhi Qeyrət oğlu – “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” müəllimliyi I kurs

2. II yer – Mirzəyeva Mənsumə Füzuli qızı – “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” müəllimliyi III kurs

3. II yer – Məmmədova Səbinə – “İngilis dili” müəllimliyi I kurs

4. III yer – Abbasova Mənsurə İlham qızı – “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” müəllimliyi III kurs

5. III yer – Həsənova Firuzə Ceyhun qızı  – “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” müəllimliyi I kurs