Səbinə Mahmudova

    Səbinə Vəkil qızı Mahmudova 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Naxçıvan şəhər M.T.Sidqi adına 4№li  məktəbin I sinfinə daxil olub,1987-ci ildə VIII sinfi fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə bitirib,Naxçıvan şəhər Q.Vəzirov adına 6№li orta məktəbində təhsilini davam etdirib,1989-cu ildə məktəbi  bitirmişdir.
   1990-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mühəndis-Pedoqoji fakultəsinin İnformasiya ölçmə texnikası  ixtisasına daxil olub,1995-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 7 Elmi məqalənin müəllifidir. Evlidir,2 övladı var. Hal-Hazırda "Naxçıvan" Universitetinin “Riyaziyyat  İnformatika” kafedrasının müəllimidir.

Məqalələr

1.Aminopridlərin oksidləşmə polikondensasiyası. Naxçıvan Regional Elmi  Mərkəzinin əsərləri “Elm”2003.R.Y.Quliyev.
2. Təbii obyektlərin öyrənilməsində informasiya sistemlərinin rolu. Xəbərlər, AMEA Naxçıvan bölməsi, N2 Naxçıvan “Tusi”2007.
3. Электронны цифровой коммутатор с упавлящим дешифратором. Xəbərlər, AMEA Naxçıvan “Tusi”2008. М.Ибрагимов.
4. İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Təhsil Sistemində Tətbiqi. Xəbərlər, Naxçıvan.Müəllimlər İnstitutu.2009 N4.C.Zeynalov.
5. Задача оптимального управления относительно ечетких множеств.Xəbərlər, NaxçıvanMüəllimlər İnstitutu 2013 N4.,Д.Зейналов.
6. Причины перехода к цифровом у телевидению. NDU, “Elmi əsərləri”Fizika-riyaziyyat və texnika.2014 N3(59).И.Сулейманов.