Qasımova Səbinə

 Qasımova Səbinə Süleyman qızı 1973-cü ildə Babək rayon Qaraxanbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Qaraxanbəyli kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş, 1990-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir.1993-cü ildə Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyəti Naxçıvan təsərrüfat hesablı “Super”kollecinə daxil olmuş və 1994-cü ildə həmin kollecin kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir. 1994-cü ildə M.S. Ordubadi adına kitabxanada kitabxanaçı vəzifəsində işləmişdir. 2006-cı ildən Naxçıvan Özəl Universitetində kitabxana müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2015-ci ildən “Naxçıvan” Universitetində baş kitabxanaçı vəzifəsində işləyir.