Səbinə Vəkil qızı Mahmudova 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Naxçıvan şəhər M.T.Sidqi adına 4№li  məktəbin I sinfinə daxil olub,1989-cu ildə məktəbi bitirmişdir.1990-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mühəndis-Pedoqoji fakultəsinin İnformasiya ölçmə texnikası  ixtisasına daxil olub,1995-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995 -ci ildə Naxçıvan şəhər 4N-li məktəbdə müəllim, 2000-ci ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları kafedrasında baş mühəndis, müəllim, Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2016 – cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. 9 elmi məqalənin müəllifidir. İki övladı var

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Aminopridlərin oksidləşmə polikondensasiyası -Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin əsərləri “Elm” 2003- səh.139-141
 2. Təbii obyektlərin öyrənilməsində informasiya sistemlərinin rolu – Xəbərlər, AMEA Naxçıvan bölməsi, N2 Naxçıvan “Tusi” 2007-səh.246-249
 3. Электронны цифровой коммутатор с упавлящим дешифратором- Xəbərlər, AMEA Naxçıvan “Tusi” 2008-səh.236-239
 4. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının Təhsil Sistemində Tətbiqi- Xəbərlər,Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu 2009N4-səh.77-80
 5. Задача оптимального управления относительно ечетких множеств- Xəbərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu 2013N4-səh.130-133
 6. Причины перехода к цифровом у телевидению- NDU, “Elmi əsərləri” Fiziki-riyaziyyat və texnika.2014N3 (59)-səh.103-105
 7. Rəqəmli televiziya keçidin səbəbləri.DVBT standart- NDU, “Elmi əsərləri” 2016-səh.71-74
 8. Применение нейронных семей к решению задачи ортимального упровления омномительно множества – Евразийский союз Ученных , Технигеские и Технигеские науки 2018
 9. İnsan -kompüter qarşılıqlı əlaqəsi, praktiklik dərəcəsi anlayışı və onun əsas elementləri- “Telekommunikasiyada innovativ texnologiyalar” mövzusunda beynəlxalq elmi – texniki konfrans materialları-  AZTU Bakı, 2019.
 10. Müasir dövrdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu –   “Xəzər Universiteti” - İKSAD və Xəzər Universiteti ilə iş birliyində BEYNƏLXALQ ASİYA MODERN ELMLƏR KONQRESİ” – 2020, N4, S.V.Mahudova və N.C.Əjdərova – 116- 118
 11. Web dizayn– “Tripoli, LIBYA” , VII ULUSLARARASI EL RUHA SOSİAL ELMLƏR KONQRESİ- 2020, N7, S.V.Mahmudova – 224- 226
 12. .''Wi MAX şəbəkəsinin arxitekturası'' - “Manhattan, ABŞ – ın NewYorkşəhəri”, III beynəlxalq New York konfransı fənlərarası tədqiqat və təcrübələrdəki inkişaf tendensiyaları” – 2020, N3, N.C.Əjdərova, S.V.Mahmudova və İ.H.Suleyanov – 310- 313
 13. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı- “Naxçıvan Universiteti”, Elmi əsərlər – 2020, N2 , N.C.Əjdərova, S.V.Mahmudova. seh 267-271
 14. Rabitə Texnologiyaları - “Naxçıvan Universiteti”, Elmi əsərlər – 2020, N4 , N.C.Əjdərova, S.V.Mahmudova. seh241-242

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az