Mədinə Ərrəhman qızı Allahverdiyeva  1962-ci ildə Babək rayonu Yuxarı Uzunoba kəndində  anadan olmuş,1969-1979-cu illərdə Babək rayon Didivar kənd orta məktəbdə təhsil almışdır.1999-2003-cü illərdə Bakı Ali Diplomatiya kollecində ali təhsil almış, 2003-2005-ci illərdə Bakı Avroasiya universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1979-2005-ci illərdə Naxçıvan xalçaçılıq fabriki,”Ləzzət Qida Sənayesi” MMC kadrlar şöbəsinin  müdiri vəzifəsində çalışmış,2005-ci ildən NDU-da müəllim işləyir. 2013 ildən  Naxçıvan Universitetində işləyir.Rus dilini bilir.

Əsas elmi əsərləri :

1. Müasir Azərbaycanda yoxsulluq həddi və onun dünya ölkələri ilə müqayisəli xarakteristkası ,Bakı-2013
2. Qloballaşma prosesində Azərbaycan. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb”nəşriyyatı.Naxçıvan-2005
3. İKT-nin Azərbaycanda inkişafı və istifadəsi“Məktəb”nəşriyyatı,Naxçıvan-2005
4. Azərbaycanda yoxsulluq problemi və onun azaldılması  istiqamətləri, Naxçıvan-2005
5. Azərbaycanda gender siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri “Məktəb” nəşriyyatı , Naxçıvan-2005
6. Azərbaycanda ətraf mühit problemlərinin bəzi məsələləri və onların həlli yolları ,Naxçıvan-2008
7. Qloballaşma və dünya ölkələrinin yoxsulluq problemi, Naxçıvan-2009
8. Yoxsulluqla mübarizədə Beynəlxalq təşkilatların rolu, Naxçıvan-2011
9.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafında dövlətin dəstəyi  “Elmi əsərlər” -2012
10. Regional proqramlarda həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri,Bakı-2013.
11. Bakalavr hazırlığı üçün “Qiymətli kağızlar” fənni üzrə  PROQRAM. İİ – 50403 Maliyyə Naxçıvan Özəl Univeri-sitetinin 29 oktyabr 2013-cü il tarixli 02 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
12. Regionların sosial - iqtisadi inkişafının  investisiya təminafı. NDU. «Elmi əsərlər»№ 2 (58). Qeyrət Naxçıvan.2014
13. Naxçıvan MR-də inkişafın prioritet istiqamətləri. NDU. «Elmi əsərlər» № 6 (62). Qeyrət.Naxçıvan.2014.
14. Naxçıvan MR-də məşğulluğun artırılmaqsında innovasiyanın rolu. Naxçıvan MR iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləriElmi praktiki konfrans.23.11.2014 Naxçıvan 2015.
15. Qloballaşma şəraitində Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının inkişafı. NDU. «Elmi əsərlər» № 2 (68). Qeyrət Naxçıvan.2015.
16. Torpaq islahatları və regionların sosial-iqtisadi inkişafı. H.Əliyev və müasir-ləşəm Naxçıvan iqti-sadiyyatı..Elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan-2015.
17. Naxçıvan Muxtar Respublikası surətli inkişaf yolunda. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri (04 aprel 2015-ci ildəl keçrilənn respublika konfransının materialları).
18. Turizimdə marketinq və marketinq araşdırmaları. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.
19. Heydər Əliyev və Naxçıvan  MR-də sahibkarlığın inkişaf xüsusiyyətləri. Məqalə. H.Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqti-sadiyyatı.NDU-Beynəlxalq Konfransın materialları. Qeyrət-Naxçıvan.2016.
20. Kosultativ sahibkarlıq. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az