Könül Təvəkkül qızı Babayeva 14 dekabr  1987 ci ildə Şərur rayon Şəhid Məmməd  kəndində anadan olmuşdur.
1994-cü ildə  Şərur rayon 2  №-li orta məktəbin I sinifinə daxil olmuş, 2005-ci ildə həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
2005-ci ildə  Naxçıvan Özəl Universitetinin pedaqoji fakültəsinin Xarici dil (ingilis ) ixtisasına daxil olmuş, 2009-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2009- cu ildə Naxçıvan Özəl Universitetinin pedaqoji fakultəsinin filologiya ixtisası üzrə magistr pilləsinə daxil olmuş , 2011 ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2009-cu ilin sentyabrdan Naxçıvan Özəl Universitetinin  Xarici dil kafedrasında xarici dil (ingilis)  müəllimi , 2012 ci ilin fevral ayından Naxçıvan Özəl Universitetinin  İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin koordinatoru vəzifəsində və 2013-2014cü illərdə həmin şöbənin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2015 ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. Hal hazırda “Naxçıvan” Universitetində baş müəllim kimi işləməkdədir. 1 kitab, 2 proqram, 10 məqalənin müəllifidir.

Kitab : K.T.Babayeva, E.A.Hüseynova “English for everyone”  Əcəmi nəşriyyat, 2017 240 səhifə

Proqram : 1+4 advanced program on Reading (semestr I-II). Nakhchivan 2015.

                  Azərbaycan təhsil sistemi . (semestr - VIII)

Məqalələr:

  1. The grammatical difficulties translating from Azerbaijani into English. Magistrantların regional elmi konfransının materialları. (2) Naxçıvan dövlət universiteti.2011
  2. Azərbaycan və İngilis dillərində feili sifətin qarşılıqlı müqayisəsi.Naxçıvan  Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”.Humanitar elmlər seriyası.
  3. The image of nakhchivan in travellers’ accounts. Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan Universiteti.
  4. Feili sifətin azərbaycan dilində semantik struktur xüsusiyyətləri (ingilis dili ilə müqayisəli)
  5. Functions of Participles in the Azerbaijani and English languages
  6. Azərbaycan və ingilis dili qrammatikasında feili sifət şəkilçiləri.  “Naxçıvan” Universiteti elmi əsərlər 2017Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az