Emelya Şaxavət qızı Süleymanova 1993-cü ildə Şərur rayonun Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur. 2000-2011-ci illərdə orta təhsilini Qarabağlar kənd Sabit Səfərov adına 1 saylı tam orta məktəbdə almışdır. 2011-2015-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr təhsili və 2015-2017-ci illərdə isə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə magistr təhsili almış, həmin ixtisası fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2017-ci ildən “Naxçıvan” Universiteti Elmi Kitabxanasında biblioqraf vəzifəsi ilə iş fəaliyyətinə başlamışdır. 2018-ci il 26 oktyabr tarixindən baş kitabxanaçı vəzifəsində, 2021-ci il 1 noyabr tarixindən şöbə müdiri vəzifəsində işləmiş və 1 fevral 2023-cü il tarixindən Kitabxana müdiri vəzifəsində işləyir. 2019-2023-cu ildə “Naxçıvan” Universitetinin “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası” ixtisası üzrə dissertantura təhsili almışdır. Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1. Milli pedaqogikada xarakterin formalaşmasında şəxsi əməyin rolu barədə. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri 2018 №1(8)– s.303

 

2. Şəxsiyyətin təşəkkülü və inkişafında fasiləsiz təhsilin rolu. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri 2018 №3 (10)– s.245

3. Mütaliə mədəniyyəti. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri 2018  №4 (11) – s.255

4. Təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf xüsusiyyətləri. Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları. Azərbaycan Universiteti 2019 - s.377

5. İbtidai sinif şagirdlərinin bədii təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində folklor nümunələrinin rolu. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri 2019 № 4 (15) – s.195

6. Milli ənənələrdən istifadə metodikası. Naxçıvan: “Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” Beynəlxalq elmi konfransın materiallları 2020 – s.442

7. The teachers experience in developing the students attention, willpower and thinking during the lesson. 5.İnternational Paris conference on social sciences. Paris, France 2021 – page.381

 

8. The importance of including folklore texts in the educational process in primary school. Tokyo Summit.3nd İnternational conference on innovative studies of contemporary sciences. Tokyo, Japan 2021 – page.209

9. Nizami Gəncəvinin hikmət və nəsihətlərinin ibtidai siniflərdə öyrədilməsinin əhəmiyyəti. Humanitar elmlərin inkişaf strategiyası Respublika elmi konfransı. Bakı 2021 – s.189

10. Novruz adət ənənələrinin kiçik məktəblilərə öyrədilməsində uşaqların milli dəyərlərimizə münasibətinin formalaşdırılması. 4th İnternational Nowruz conference on scientific research. Karabagh, Azerbaijan 2021 – s.447

11. Azərbaycan təhsili yenilik yollarında. Al-Farabi 9th İnternational conference on social sciences. “Nakhchivan” University, Azerbaijan 2021 – s.276

12. The role of examples of oral folk literature in the history of school and education development in Azerbaijan.4th İnternational New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices. Manhattan, New York city 2021 – page.115

13. Şəxsiyyətin inkişafı və zamanın tələbləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri 2021 №3 (22)– s.256

14. Ana dili dərslərinin tədrisində folklor materiallarından istifadəyə dair müasir yanaşmalar (Naxçıvan məktəblərinin təcrübəsi). Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər (ictimai və humanitar elmlər seriyası) 2022 №1(114) –s.133

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image